Op deze pagina vindt u diverse documenten om te downloaden. Op de downloadpagina van Melanchthon Stafbureau zijn nog meer downloads te vinden…

AVG-wetgeving:
* Privacyverklaring scholengroep Melanchthon CSG
* Toestemmingsformulier-gebruik-beeldmateriaal
* 180910-Gebruik-social-media
* Privacyreglement CVO

* Schoolplan Melanchthon

* Schoolgids 

* Zorgplan Melanchthon
*
Protocol medicijngebruik

* Schoolprofiel Melanchthon Kralingen 2019

* Lessentabellen

* Werkafspraken Social Media

* Verslag uitwisseling Antwerpen op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb

* Infoboekje nieuwe leerlingen 2019-2020 (leerjaar 1, incl. lijst met benodigdheden)

* Juryrapport EXCELLENTE SCHOLEN – definitief 2020 • 2021 • 2022

Corona-virus:

* Brief ouders inzake ontwikkelingen corona-virus – 02-03-2020
* Brief ouders inzake ontwikkelingen corona-virus (UPDATE) – 13-03-2020
* Brief ouders inzake ontwikkelingen corona-virus (UPDATE #2) – 15-03-2020 – 14:00 uur
* Brief ouders inzake ontwikkelingen coronavirus, n.a.v. kabinetsbesluit scholen te sluiten (UPDATE #3) – 15-03-2020 – 20:00 uur
* Brief ouders over onderwijs op afstand (UPDATE #4) – 16-03-2020
* Brief over afschaffen Centrale Schriftelijke (en Praktische) Eindexamensvoor ouders, 25-03-2020
* Brief over afschaffen Centraal Schriftelijke (en Praktische) Eindexamensvoor leerlingen van leerjaar 4, 25-03-2020
* Brief ouders na verscherpte maatregelen en langere schoolsluitingvoor ouders en leerlingen van lj1, 2 en 3, 25-03-2020