Op deze pagina vindt u diverse documenten om te downloaden. Op de downloadpagina van Melanchthon Stafbureau zijn nog meer downloads te vinden…

* Schoolplan Melanchthon

* Schoolgids 

* Zorgplan Melanchthon
*
Protocol medicijngebruik

* Schoolprofiel Melanchthon Kralingen 2019

* Lessentabellen

* Werkafspraken Social Media

AVG-wetgeving:
* Privacyverklaring scholengroep Melanchthon CSG
Toestemmingsformulier-gebruik-beeldmateriaal
180910-Gebruik-social-media
* Privacyreglement CVO

* Verslag uitwisseling Antwerpen op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb

* Infoboekje nieuwe leerlingen 2019-2020 (leerjaar 1, incl. lijst met benodigdheden)