In leerjaar 4 doen de leerlingen examen op het niveau dat uiteindelijk het beste bij hen past. Op de pagina over onze opleidingen is meer te vinden over de verschillende opleidingen en examens.
In leerjaar 3 wordt al gestart met het examen: het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is een schoolexamen, dat ook vermeld staat op het diploma.

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat precies omschreven waaruit alle examenonderdelen bestaan. De examendata worden voor het CEVO vastgesteld en zijn te vinden op www.examenblad.nl.