Melanchthon naam platMelanchthon is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen twee scholengemeenschappen: het Christelijk College Henegouwen en het Melanchthon College. De geschiedenis van sommige van onze vestigingen gaat al terug tot 1901! Melanchthon is dus een naam om trots op te zijn.

Onze naam
Philippus Melanchthon (geboren als ‘Philip Schwarzerd’, maar geheel volgens de toenmalige mode verlatiniseerd naar ‘Philippus Melanchthon’) was classicus en theoloog en speelde een rol in de reformatie, naast mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten.

Het was destijds nog niet gebruikelijk om de leerling zelf centraal te stellen in het onderwijs, maar de uitspraak “Wie de jeugd verwaarloost, haalt de lente uit het jaar” toont hoe belangrijk hij het toen al vond om te investeren in de jeugd. Voor onze school geldt daarom ook dat wij alles willen investeren in onze leerlingen, omdat wij weten dat het dan “altijd zomer zal zijn”…
Philippus Melanchthon is terug te vinden in het logo van onze school. Elke vestiging draagt zijn portret in het logo, met een vestigingspecifieke achtergrondkleur. Naast de hoofdingang van ons nieuwe gebouw aan het Vredenoordplein prijkt de beeltenis van het logo trots op de gevel in een betonreliëf.

Melanchthon Kralingen
Melanchthon Kralingen bestaat onder deze naam sinds de fusie op 1 augustus 2006. Daarvoor was onze school onderdeel van Christelijk College Henegouwen. Ons gebouw aan de Vredenoordplein 60, is officieel in gebruik genomen vanaf schooljaar 2018-2019. Het heeft een eigen gymzaal èn een studio (voor dans en/of fitness), een riant sciencelab, een beroepsplaza met praktijklokalen voor Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen en een mooi Kunst & Culuurlokaal. Melanchthon Kralingen is de eerste en enige school die beschikt over een eigen servicepunt van de Centrale Bibliotheek en er is een buurthuis gerealiseerd in het gebouw. Bovendien is het ook erg gezellig in de pauzes en zijn er rustige plekjes waar je aan je huiswerk kunt werken, ook na schooltijd.