Melanchthon naam platMelanchthon is ontstaan uit een fusie tussen twee scholengemeenschappen: het Christelijk College Henegouwen en het Melanchthon College. De geschiedenis van sommige van onze vestigingen gaat al terug tot 1901! 
Melanchthon is dus een naam om trots op te zijn.

Onze naam
Philippus Melanchthon (geboren als ‘Philip Schwarzerd’, maar geheel volgens de toenmalige mode verlatiniseerd naar ‘Philippus Melanchthon’) was classicus en theoloog en speelde een rol in de reformatie, naast mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten.

Het was destijds nog niet gebruikelijk om de leerling zelf centraal te stellen in het onderwijs, maar de uitspraak “Wie de jeugd verwaarloost, haalt de lente uit het jaar” toont hoe belangrijk hij het toen al vond om te investeren in de jeugd. Voor onze school geldt daarom ook dat wij alles willen investeren in onze leerlingen, omdat wij weten dat het dan “altijd zomer zal zijn”… De Philippus Melanchthon is terug te vinden in het logo van onze school. Elke vestiging draagt zijn portret in het logo, met een vestigingspecifieke achtergrondkleur.

Melanchthon Kralingen
Melanchthon Kralingen bestaat onder deze naam sinds de fusie op 1 augustus 2006. Daarvoor was onze school onderdeel van Christelijk College Henegouwen. Ons gebouw aan de Oudedijk 75, waar de bovenbouw is gehuisvest, heeft goede faciliteiten voor techniek- en kunstvakken, mooie practicumlokalen voor natuurkunde en scheikunde en twee goede computerlokalen. Bovendien is het ook erg gezellig in de pauzes en zijn er rustige plekjes waar je aan je huiswerk kunt werken, ook na schooltijd.

De onderbouw zit sinds 2011 tijdelijk in een eigen gebouw aan de Crooswijksesingel 20. Dit authentieke gebouw is voor onze school geen onbekende: jaren vóór de fusie met Melanchthon, bestond onze school uit Mavo Kralingen aan de Oudedijk (ons bovenbouw-gebouw) en de Koningin Wilhelmina Mavo (in het huidige onderbouw-gebouw). Het typerende glas-in-loodraam is in 1924 geschonken door de toenmalige leerlingen vanwege het 25 jarig jubileum van de school; die dus dateert uit 1899! We verwachten in augustus 2018 ons nieuwe schoolgebouw te kunnen openen aan het Vredenoordplein.

20120925_kralingen gebouw_002920120925_kralingen gebouw_00822015_Echt_Mooij_fotografie.drukwerk-1705