identiteitOpen Christelijk betekent voor ons zoeken naar verbinding!

Melanchthon is een open Christelijke school. Dat is zichtbaar in de school doordat wij jaarlijks het kerst- en paasfeest met elkaar vieren. Het vak godsdienst staat in elk leerjaar in het lesrooster, omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen kennis opdoen van alle grote wereldreligies en leren na te denken over waarden en normen. We starten elke dag met een dagopenening uit de Oase, een boekje met verhaaltjes en gedichten over actuele maatschappelijke thema’s. Maar bovenal maken we dat zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar.

Openheid en respect voor ieders overtuiging staan centraal in de school. We gaan vredevol en rechtvaardig met elkaar om. We zien onze school als leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit.
We bieden ons onderwijs aan vanuit Bijbels perspectief. Een van onze belangrijkste opdrachten is: onze leerlingen zich bewust laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Op Melanchthon Kralingen is er respect en ruimte voor iedereen. We maken geen onderscheid naar geloof of afkomst. Als geen ander weten wij dat religie en het geloof in God een wezenlijk onderdeel is van de persoonlijke ontwikkeling. Leren lukt alleen in een omgeving waar een leerling zich veilig voelt. De duidelijke regels op school zorgen daarvoor. Docenten zetten zich in voor een goede sfeer en dat verwachten we ook van onze leerlingen en hun ouders!