Op Melanchthon Kralingen vinden we het belangrijk dat ouders en leerlingen betrokken zijn en hun mening kunnen geven over de gang van zaken op school. Daarom hebben we een klankbordgroep voor ouders en een leerlingenparlement onder de naam Hart van Kralingen.

Immers: samen maken we onze school! Uit elke klas zitten er leerlingen in het leerlingenplatform die regelmatig met elkaar overlegt met de leiding van de school, onder begeleiding van 2 docenten.

De onderwerpen waarover gesproken wordt zijn onder andere:

  • schoolfeesten en andere activiteiten
  • veiligheid
  • de lessen
  • de gezonde schoolkantine
  • de inrichting van het gebouw en nog veel meer

MR
Melanchthon ziet leerlingen en ouders als partners. We verwachten dan ook een actieve houding en betrokkenheid. Alle vestigingen nodigen leerlingen en ouders uit om mee te leven, mee te denken, mee te helpen en mee te beslissen via klankbordgroepen, kwaliteitskringen, ouderraad, medezeggenschapsraad of leerlingenparlement.