RTL Nieuws

Ik merk dat ik vooruit ga en dat de leraren trots zijn op me! Zonder taal en rekenen kom je nergens!

Hoe vaak komt het voor dat Floor Bremer van RTL Nieuws je belt en vraagt of ze op school mogen komen filmen. “We hebben gehoord dat jullie school het enorm goed doet en zelfs excellent is geworden. Wat is jullie geheim?”, vroeg Floor Bremer.

“Nou ja, geheim… het is geen rocket science, hoor: leerlingen kennen, weten wat ze nodig hebben en hoge verwachtingen van hen hebben.”, antwoordde meneer Meester aan de telefoon. Het was reden voor RTL Nieuws om een dagje mee te lopen met klas 2D.

Zij startten met een mentoruur, waar die begeleiding zichtbaar werd van mentor mevrouw Goedknegt. Daarna volgde een lesje taal van mevrouw Berhamović. “We halen al jaren 100% geslaagden en daar ben ik zo trots op!” Leerling Hamdiubah vertelt dat ze zich gekend voelt: “De leraren zijn trots op me en ik ga echt vooruit doordat ze me goed helpen!”

Zo’n 15 jaar geleden begon onze directeur, meneer Maharban, op Melanchthon Kralingen. “Van deze leerlingen kun je nu eenmaal niet veel meer verwachten”, zei een docent destijds. Het werd de motivatie om het tegendeel te bewijzen. Maharban wilde graag een “multi-culti qualityschool” realiseren. “En heeft u dat inmiddels bereikt?”, vraagt Floor Bremer. “Ja, dat hebben we met dit team voor elkaar gekregen!”

En zo is het!

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’