Weer naar school!

Volgende week gaan we weer volledig open. We hopen jullie weer gezond en wel op school te zien. We zien uit naar het nieuwe schooljaar. En beseffen tegelijkertijd dat ook de komende tijd de omstandigheden van het “naar school gaan“ door de Corona-situatie bijzonder zijn.  

Daarom hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt om op een goede en verantwoorde manier onderwijs te kunnen geven:

 • We houden ons aan het beleid van de overheid en volgen de aanwijzingen van OCW: We houden ons aan het beleid en de aanwijzingen van OCW en VO-raad die zijn gebaseerd op de adviezen van het Outbreak Management Team en het RIVM.
 • We volgende bekende omgangs- en gedragsregels: We doen verder een dringend beroep op iedereen om de bekende omgangs- en gedragsregels te volgen. Respecteer de gebouwregels en looplijnen, neem deze serieus en spreek elkaar zo nodig aan. Hieronder vind je voor de volledigheid nog een keer de afspraken.

Altijd 1,5 meter afstand:

 • Tussen leerlingen en medewerkers.
 • Tussen medewerkers onderling.

Hygiëneregels:

 • Was vaker je handen.
 • Schud geen handen. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Zit niet aan je gezicht.

Leerling blijft thuis bij:

 • Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38°C. Je mag weer naar school als je minstens 24 uur klachtenvrij bent. Je maakt een afspraak voor een test: (0800) 1202.
 • Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten. Je blijft thuis totdat alle gezinsleden minstens 24 uur klachtenvrij zijn.

Als je negatief getest bent
(dus je hebt geen corona):

 • Kun je weer gewoon naar school komen.
 • Als je nog wacht op de uitslag, blijf je thuis totdat je de uitslag hebt ontvangen.

Als je positief getest bent
(dus er is corona bij je vastgesteld):

 • Informeer je direct het afdelingshoofd van jouw leerjaar. Je blijft dan minstens 7 dagen thuis en je kan weer naar school als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 • Als je nog wacht op de uitslag, blijf je thuis totdat je de uitslag hebt ontvangen.

Ben je in een rood of oranje gebied geweest:
Bijv.: Spanje, Frankrijk, Kroatië, Turkije, enz.

 • Informeer  je afdelingshoofd voordat je naar school komt.
 • Blijf 10 dagen na terugkomst in quarantaine en stem schoolwerk af met je mentor.
 • Aandacht voor ventilatie in de gebouwen: Er is speciale aandacht op dit moment voor de ventilatie in de gebouwen. Ons schoolgebouw is gebouwd ná 2012 en voldoet daardoor aan de strenge ventilatie-eisen. Voor de zekerheid hebben we het nogmaals goed laten checken om recirculatie van lucht te voorkomen; ons ventilatiesysteem is in orde! Toch zullen wij daarnaast extra ventileren door regelmatig ramen en deuren open te zetten Lokalen en ruimtes worden ook regelmatig geventileerd. Aircosystemen en losse ventilatiesystemen staan uit.
 • Mondkapjes in de school: er zijn veel vragen over het wel of niet dragen van mondkapjes in de school. Die vragen begrijpen we, omdat je er veel over hoort in de media. Het Outbreak Management Team en de RIVM schrijven voor dat mondkapjes in de school niet verplicht zijn. Omdat wij hun deskundigheid volgen, willen wij mondkapjes in de school ook niet verplichten, met uitzondering van bepaalde lessen of lesonderdelen waarbij de 1,5 meter afstand niet is na te leven, zoals bijv. bij EHBO-lessen. Als je je prettiger en veiliger voelt met een mondkapje, mag dat natuurlijk wel!
 • Bespreek je zorgen met jouw mentor: We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, toch zorgen kunnen zijn over “het naar school komen”. Zorgen om jezelf, jouw naasten enz.. Bespreek indien nodig deze zorgen met je mentor.

Leerlingen, ouders en collega’s zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Het is fijn dat we het onderwijs weer kunnen verzorgen in de school. We kijken ernaar uit om elkaar weer te zien. 

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’