onderbouw

DE ONDERBOUW

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs vindt plaats in een levensfase waarin onze leerlingen zich ook ontwikkelen van ‘kind’ naar ‘volwassene’: de puberteit. Wij ervaren het als een cadeautje om in deze ontwikkeling een belangrijke rol te mogen spelen en de basis te vormen voor de successen in de verdere levens van onze leerlingen, op school, in hun werk en bovenal in hun persoonlijke leven. De heer J. Meester is het afdelingshoofd van de onderbouw, met de heer P. Tjin-A-Koeng als leerjaarcoördinator van leerjaar 2.

Onze onderbouw kenmerkt zich onder andere door:

  • Wendagen
  • Veel projecten
  • Elke klas een eigen lokaal
  • Weinig verschillende docenten voor de klas
  • Leefstijl en mentoruur
  • Huiswerkbegeleiding
  • Sociale vaardigheidstrainingen
  • Diverse sportactiviteiten (zaalvoetbal, basketbal, boksen in competitieverband)
  • Maatschappelijke stage in leerjaar 2
  • Je kunt deelnemen aan de zomerschool

Naast de bovenstaande activiteiten is het onderwijs ‘bindend en boeiend’; leerlingen leren ook door dingen te doen, bijvoorbeeld met laptops. Om verbanden tussen de vakken te laten beleven hebben we vakken geclusterd in leergebieden. Een goede leerwegkeuze na klas 2 vinden we belangrijk, daarom hebben we het LOB (Loopbaanoriëntatie) project in leerjaar 2 waarbij bliksemstages en bedrijvenbezoeken centraal staan. Leerlingen houden vanaf leerjaar 1 een LOB-portfolio bij via het digitale programma Qompas.