melanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-183Onderbouw
De eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs noemen we de onderbouw. Ze zijn een voorbereiding op het onderwijs in de bovenbouw. De leerlingen krijgen in de onderbouw een groot aantal vakken. Ze doen kennis op en leren nieuwe vaardigheden. Iedere leerling neemt op zijn of haar eigen niveau deel aan het onderwijs van de onderbouw. We gebruiken de eerste twee leerjaar ook om ‘het beste uit elke leerling’ te halen, daarom zijn er naast klassen met één niveau, ook dakpanklassen. In een dakpanklas, bijvoorbeeld een kbl/tl-klas, krijgen leerlingen alle toetsen becijferd op twee niveaus: kbl en tl (mavo). Ook op het rapport zie je twee cijfers.

Als een leerling goed presteert op tl-niveau, kan hij of zij daarmee doorstromen naar de tl-bovenbouw. Als toch blijkt dat het niet lukt, dan heeft de leerling ook nog een kbl-rapport dat wel goede resultaten heeft.

Inschrijving
Melanchthon Kralingen is een zogenaamd breed instroompunt voor vmbo-onderwijs. In principe worden alle leerlingen met een vmbo-advies vanaf bbl, mits hij of zij past in ons schoolprofiel. Alle leerlingen worden bij inschrijving getest. Aan de hand van het basisschooladvies, de testresultaten, de cito-score bepaalt de school in welke klas een leerling wordt geplaatst.

Doorstroming na het tweede leerjaar
Aan het einde van het tweede leerjaar (of eerder, indien nodig) krijgt de leerling advies over welke leerweg en welke sector hij na de onderbouw het beste kan gaan volgen. Leerlingen die een advies krijgen in een leerweg en/of sector die niet op deze vestiging wordt gegeven, worden verwezen naar één van onze andere vestigingen.
In de bovenbouw, dat zijn de klassen 3 en 4, zitten de leerlingen op de leerweg dat het beste bij hen past en worden ze op dat niveau beoordeeld.