Wij zijn er voor jou!
Als jij je veilig en prettig voelt, kun je beter leren.  Ook vinden we goed contact tussen leerlingen, docenten en ouders heel belangrijk. Dat begint bij elke les: met een hartelijke groet! Ook zijn de docenten elke dag tussen 8.15 en 16.30 uur op school, zodat we je kunnen helpen. Met de lesstof, of met andere dingen. Jij kunt op ons rekenen!

Mentor
Je hebt een eigen mentor die jou het hele schooljaar begeleidt en contact houdt met je ouders en docenten. Met je mentor bespreek je regelmatig hoe het met je gaat, wat goed gaat en wat beter moet en welke keuzes je wilt maken. Heb je extra ondersteuning nodig, dan zal je mentor je daarmee helpen.

Ondersteuning door vakdocenten
Soms vind je een bepaald vak of onderwerp moeilijk. Iedere docent op Melanchthon Kralingen wil je dan graag extra uitleg geven. Ook als je buiten de lessen om bijles nodig hebt in een examenvak, doen we dat voor je. Dat is onderwijs, vinden wij, en dat doen we dus gratis!

samen-werken-met-computers

Taal en rekenen
We weten dat veel leerlingen moeite hebben met taal en/of rekenen. Daarom hebben wij in het lesrooster van alle leerjaren een uur extra taal en een uur extra rekenen opgenomen.

Dyslexie / dyscalculie
In het eerste leerjaar worden alle leerlingen gescreend op dyslexie en indien nodig getest. Leerlingen met een dyslexie- of een dyscalculieverklaring krijgen bij ons extra ondersteuning. Onze dyslexie- en dyscalculiecoaches zorgen dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt.

Training sociale vaardigheid
Sommige leerlingen hebben wat meer zelfvertrouwen nodig om zich staande te houden in een sociale situatie. Anderen hebben juist wat meer zelfbeheersing nodig hebben om niet in problemen te raken. Daarom kun je in de onderbouw deelnemen aan de sociale vaardighedentraining Rots & Water.

Hulp bij faalangst
Wij hebben op school een trainer die leerlingen met faalangst helpt. Bijvoorbeeld als je goed voorbereid bent voor een toets, maar dan plotseling ‘dichtklapt’ en niks meer weet. Vaak komt dat door de spanning voor zo’n toets. De trainer op school leert je hiermee om te gaan.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Op onze school maak je belangrijke keuzes voor jouw toekomst. Welke beroepssector kies ik, welke vakken horen daarbij, welke vervolgopleidingen zijn er binnen het mbo? Al vanaf leerjaar 1 begeleiden we je bij deze vragen. Je maakt een digitaal portfolio, krijgt in leerjaar 2 het vak Praktische Sector Oriëntatie (PSO), waarmee je kennismaakt met allerlei beroepen en op ‘bliksemstage’ gaat bij bedrijven. Onze decaan en de schoolloopbaancoach praten met jou, maar ook met je ouders, over deze belangrijke keuzes.

Examentraining
In het vierde leerjaar doe je eindexamen. Dat is natuurlijk heel spannend. Al vanaf leerjaar 1 bereiden we je goed voor op het examen, bijvoorbeeld door oude examenvragen toe te voegen aan de toetsen. In leerjaar 4 ga je echt trainen voor je examen. Dat onze aanpak werkt, blijkt wel uit onze examenresultaten!

Schoolmaatschappelijk werk
Als je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert en je helpt met problemen, dan kun je elke dag terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster. We hebben ook één dag per week een schoolpsychologe en gedragswetenschapper waar jij, of je ouders, terecht kunnen. Zij helpt ons schoolteam ook als wij tegen problemen aanlopen.

Ondersteuningsteam
Soms is het goed als een probleem van een leerling wordt besproken in ons ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam van de school bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de gedragswetenschapper en de schoolloopbaancoach. Samen denken zij na over wat de leerling nodig heeft. Dat kan zijn: een training, gesprekken, extra bijles, een onderzoek, een bepaalde aanpak in de klas of begeleiding buiten de school. Regelmatig betrekken we ook professionals van buiten de school bij een probleem, zoals de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de onderwijsconsulent van KoersVO en soms de wijkagent. Natuurlijk houden we ook de ouders op de hoogte.

Veiligheid
Leerlingbegeleiding heeft soms ook te maken met veiligheid. Bijvoorbeeld als het gaat om de sfeer op school, of hoe we omgaan met pesten. Wij zijn er trots op dat wij al 3x van de Gemeente Rotterdam het predicaat ‘Veilige School’ hebben gekregen, maar nog trotser dat uit de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken blijkt dat zowel de ouders als onze leerlingen de sfeer en het schoolklimaat heel erg hoog waarderen. Veiligheid scoort zelfs een 9,7!
U kunt meer lezen over veiligheid, inclusief het anti-pestbeleid, op de pagina over Veiligheid.

Download hier onder School(ondersteunings)profiel.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’