Managementstructuur
De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:

  • de heer drs. N. van den Eijkel MME, algemeen directeur
  • mevrouw drs. T. Schmidt, directeur onderwijs
  • de heer ing. P.A. Zweekhorst, directeur bedrijfsvoering

De organisatie van Melanchthon Kralingen is als volgt:
Directeur cluster vmbo-Rotterdam: S. Baars
Adjunct-directeur: D. Maharban

Leerjaarcoördinatoren:
leerjaar 1: J. Meester (afdelingshoofd onderbouw)
leerjaar 2: P. Tjin-A-Koeng
leerjaar 3: P. Tjin-A-Koeng
leerjaar 4: P. Herweijer (afdelingshoofd bovenbouw)
Telefoonnummer: (010) 452 61 38

Ondersteuningscoördinator:
J. Meester

Decaan
mevr. P.G.L. Römer
mevr. A. Doğa (studieloopbaancoach)

Schoolmaatschappelijk Werk
mevr. R. Gambier

Schoolpsycholoog
mevr. V. Vergunst

Schoolverpleegkundige (CJG)
mevr. L. van Beek
(010) 4444608
[email protected]

Vereniging CVO
Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen. CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.
Het CVO visiedocument Bindend en Boeiend kunt u hier downloaden.

Correspondentieadres:
CVO
Postbus 2152
3000  CD ROTTERDAM
Algemeen tel. 010 – 217 13 99
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.cvo.nl