Managementstructuur De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:
  • de heer drs. N. van den Eijkel MME, algemeen directeur
  • mevrouw drs. T. Schmidt, directeur onderwijs
  • de heer ing. P.A. Zweekhorst, directeur bedrijfsvoering
De organisatie van Melanchthon Kralingen is als volgt: Directeur cluster vmbo-Rotterdam: S. Baars (per 01-02-2018) Adjunct-directeur: D. Maharban Leerjaarcoördinatoren: leerjaar 1: J. Meester (afdelingshoofd onderbouw) leerjaar 2: P. Tjin-A-Koeng leerjaar 3: mevr. M. Rozendaal leerjaar 4: P. Herweijer (afdelingshoofd bovenbouw) Onderbouw (leerjaar 1 en 2): (010) 841 64 42 Bovenbouw (leerjaar 3 en 4): (010) 452 61 38 Zorgcoördinator: J. Meester Decaan mevr. P.G.L. Römer mevr. A. Doğa (studieloopbaancoach) mevr. M. de Vries  (studieloopbaancoach) Schoolmaatschappelijk Werk mevr. R. Gambier Schoolpsycholoog mevr. H. Visser-Van Balen Schoolverpleegkundige (CJG) mevr. L. van Beek (010) 4444608 [email protected] Vereniging CVO
 Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen. CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning. CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Het CVO visiedocument Bindend en Boeiend kunt u hier downloaden. Correspondentieadres: CVO Postbus 2152 3000  CD ROTTERDAM Algemeen tel. 010 - 217 13 99 E-mail: [email protected] Internet: http://www.cvo.nl