lestijden-normaal-roosterRoosters
Elke klas heeft een eigen lesrooster, dat bij de aanvang van het schooljaar wordt uitgedeeld aan de leerlingen en de ouders. In principe wordt het hele jaar met dat lesrooster gewerkt.
Als er een wijziging nodig is op het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, of vanwege een cursus of training, dan is het dagrooster te raadplegen via ItsLearning. Hiervoor moet u inloggen met de gegevens die u heeft ontvangen.
In principe wordt elke les gegeven in een blokuur van 100 minuten, daardoor hebben de leerlingen meestal niet meer dan 4 verschillende vakken op een dag. In een les van 100 minuten kunnen wij meer kwaliteit leveren, doordat we de lesstof ook kunnen aanbieden in meer zelfstandige of juist groepsgerichte opdrachten; de lesstof kan daardoor beter worden onthouden. Voor de leerlingen betekent het ook dat er voor hooguit 4 vakken huiswerk is opgegeven per dag; dat is toch veel aantrekkelijker dan de 8 vakken op veel andere scholen… Bovendien streven wij naar een huiswerkvrije school, waarbij al het huiswerk al in de les gemaakt kan worden.

Bijlessen
Bijlessen vinden dagelijks plaats door onze eigen docenten. Voor ons hoort dat bij het gewone onderwijs; iedereen die de lesstof niet (gelijk) goed heeft begrepen, kan door onze eigen docenten daar bij geholpen worden – en dat doen wij natuurlijk kostenloos. Deze bijlessen vinden altijd plaats na het gewone lesrooster.

Onderwijstijd
Elk schooljaar plannen wij meer lessen in, dan wettelijk verplicht. Wij houden nauwkeurig bij hoeveel lessen er jaarlijks worden gegeven per klas, daardoor voldoen wij elk jaar ruimschoots aan de onderwijstijd.

lestijden-verkort-roosterLessentabel
Als u wilt weten hoeveel lessen er per leerjaar gegeven worden voor elk vak, dan kunt u hier de lessentabel raadplegen: lessentabel.

Cijfers en Rapporten
In leerjaar 1, 2 en 3 ontvangt u drie keer jaar een cijferkaart, waarop u alle behaalde cijfers kunt terugzien. Elke periode worden over deze resultaten een gemiddelde cijfer berekend; dat is het rapportcijfer. Drie keer per jaar ontvangt u een rapport. Aan het einde van het schooljaar, tegelijk met periode 3, wordt ook een eindcijfer berekend per vak over de 3 rapporten. Daarbij geldt dat het eerste rapport 1x meeweegt en rapport 2 en rapport 3 tellen beide 2x mee. Dat eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal: vanaf .50 naar boven en onder de .50 naar beneden. U kunt echter ook op elk moment van de dag de resultaten van uw kind inzien door in te loggen op het leerlingenportaal: leerlingenportaal. De exacte overgangsnormen kunt u terugvinden op de pagina overgangsnormen.

melanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-106