Dag van de Leerplicht op onze school
Wethouder Sven de Langen (CDA, Onderwijs, Jeugd en Zorg) tijdens de Dag van de Leerplicht op onze school. (2018)

Wij hopen natuurlijk dat alle leerlingen elke les op school kunnen volgen. Helaas zijn er soms omstandigheden die dat belemmeren, bijvoorbeeld ziekte. Om een goed overzicht te hebben van de afwezige leerlingen hanteren wij de volgende procedure:

De ouders/ voogd melden zieke leerlingen voor 09.00 uur bij de loge aan. Indien wij geen melding hebben ontvangen en de leerling is afwezig, wordt er na 09.00 u een sms-bericht (spijbel-sms) naar huis gestuurd met de melding dat de leerling niet conform het rooster op school is. Ouders worden dan verzocht alsnog contact met school op te nemen. Als wij geen bericht hebben ontvangen van de ouders over de afwezigheid van hun kind, wordt deze beschouwd als ‘ongeoorloofd’. Dit houdt in dat de leerling de gemiste lesuren (dubbel) moet inhalen. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim zal een melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht van de Gemeente Rotterdam.

Als leerlingen weer op school aanwezig zijn, leveren ze het door de ouders ondertekende absentieverklaring in bij de conciƫrge op school. Ze ontvangen dan weer een leeg formulier voor een eventuele volgende afwezigheid.

U meldt uw kind afwezig via telefoonnummer: (010) 452 61 38