Myra en Youssef Z&W

Zorg & Welzijn

De beroepsgerichte opleiding Zorg & Welzijn bereid je voor op een carrière in de zorg en dienstverlening, waarbij het opdoen van praktijkervaring centraal staat. Leerlingen lopen in klas 3 en 4 stage en leren beroepsgericht te denken en te handelen. Onze leerlingen hebben een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs op het mbo. Leren in de wijk, waarbij leerlingen (re)creatieve activiteiten organiseren voor de buurt, is een van de onderdelen van ons onderwijsprogramma.

Profieldelen Zorg & Welzijn

 1. Mens en Gezondheid (1601)
 2. Mens en Omgeving (1602)
 3. Mens en Activiteit (1603)
 4. Mens en Zorg (1604)

Keuzedelen Zorg & Welzijn
De leerlingen kiezen 4 van de onderstaande keuze delen

Examenvakken
Nederlands, Engels, Biologie, Maatschappijleer 2 en Z&W.

Naast de examenvakken hebben de leerlingen maatschappijleer 1 en CKV in leerjaar 3. En gedurende de hele bovenbouw bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en een mentoruur.

 Vervolgopleidingen en beroepsperspectief

 • Doktersassistent(e)
 • Tandartsassistent(e)
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Thuiszorg
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Welzijn- en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen
 • Onderwijs (assistent)
 • Laborant
 • Toerisme
 • Verzorging
 • Facilitaire dienstverlening
 • Sport & Bewegen
 • Event management
 • Voeding