Geachte ouders/verzorgers,

Op onze school gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). We nemen hierbij de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming in acht. Hoe wij dat doen, kunt u lezen op deze website onder het kopje ‘downloads’. Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan horen wij dat graag. U kunt hiertoe contact opnemen met de directeur van de school.