Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer inzake maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus, is er helaas in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM.

De directies beraden zich hoe we dit mogelijk zouden kunnen maken voor onze leerlingen. Nadere berichtgeving hieromtrent volgt nog.

Met vriendelijke groet,

April van Loenen

Mevrouw A.L. van Loenen MCC

Algemeen directeur Melanchthon