Brief:     berichtgeving over het coronavirus

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Op dit moment zit het voltallige directieteam van Melanchthon in crisisberaad. Dit overleg is bijeengeroepen, vooruitlopend op de uitkomsten van het spoedoverleg van het kabinet van vanmiddag 14.00 uur waarin het kabinet besluit of scholen open blijven of moeten sluiten.

Wij bereiden ons voor op alle mogelijkheden, zoals hieronder genoemd:

  1. Open houden van de school
  2. Deels open houden van de school
  3. Het sluiten van de school

Bij mogelijkheid één of twee wordt uw kind op school verwacht op maandag 16 maart om 13.05 uur

We gebruiken de ochtend om ons voor te bereiden op de gevolgen van het kabinetsbesluit.

Bij mogelijkheid drie, het definitief sluiten van de school, blijft uw kind maandag thuis en volgt er maandag nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

R. van Pagée

Adjunct-directeur