Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Zojuist is bekend geworden dat de scholen vanaf morgen dicht zijn tot 6 april.

Er is een uitzondering voor leerlingen waarvan de ouders werkzaam zijn in verpleging, zorg, politie e.d. en die thuis geen opvang hebben. Die leerlingen kunnen op school worden opgevangen en kunnen morgen gewoon naar school.

De leraren gaan deze week aan de slag om het onderwijs op een andere manier te organiseren. Morgenmiddag wordt u geïnformeerd over de manier waarop dat gaat gebeuren.

We hebben extra zorg voor de leerlingen die zich voorbereiden op hun examens. Het ministerie zal ons deze week informatie geven over de manier waarop we dat  kunnen doen. Op dit moment kunnen we daar dus nog niets over melden.

Met vriendelijke groet,

R. van Pagée

Adjunct-directeur