De spanning stijgt! De praktijkexamens zitten er bijna op. Na de meivakantie starten de centrale examens. De theorievakken zijn dan aan de beurt.

Een belangrijke stap is dat de cijfers van alle schoolexamens opgestuurd worden naar de inspectie. Deze cijfers zijn gecontroleerd door de administratie, de examensecretaris en de directie van Mathenesse. Ze zijn vandaag opgestuurd naar de inspectie.

Alle leerlingen en ouders kunnen vanaf nu in SOM deze cijfers zien in het examendossier. De ONAFGERONDE cijfers van het SE worden opgeteld bij de ONAFGERONDE CE cijfers en gedeeld door 2. 

Ouders en/of leerlingen die een geprint exemplaar willen van de cijferlijst kunnen zich melden bij mevrouw Yekta, meneer Huijsmans of meneer Van Burgel. Zij zorgen dan voor een geprinte lijst.

Wij wensen alle leerlingen, maar ook de ouders en verzorgers veel succes bij de centrale examens!