Melanchthon is ontstaan uit een fusie tussen twee scholengemeenschappen: het Christelijk College Henegouwen en het Melanchthon College. De geschiedenis van sommige van onze vestigingen gaat al terug tot 1901! Melanchthon is dus een naam om trots op te zijn. Philippus Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een rol in de reformatie, naast mensen als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten.

Sinds 2011 is Melanchthon Mathenesse gevestigd in een schitterend gebouw aan de Spaanseweg. Geopend door wethouder Hugo de Jonge, zijn we sindsdien nog elke dag trots om in zo’n mooi gebouw onderwijs te mogen volgen.

110926_Melanchton