Melanchthon is een christelijke school. Dat maken we zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar. Daarin staan openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. We gaan vredevol en rechtvaardig met elkaar om. We zien onze school als leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. We bieden ons onderwijs aan vanuit Bijbels perspectief. Een van onze belangrijkste opdrachten is: onze leerlingen zich bewust laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Op Mathenesse hebben we een ‘open-Christelijke’ identiteit: IEDEREEN is welkom. We hebben respect voor elkaar en voor elkaars identiteit. We vieren de Christelijke feesten, maar staan ook stil bij feestdagen van leerlingen, ouders en medewerkers met een ander geloof dan het Christelijke geloof. Dit doen we op onze eigen ‘Mathenesse’ manier. 

Op de algemene site van Melanchthon kunt u meer informatie vinden en documenten downloaden die met identiteit te maken hebben. Deze kunt u hier vinden.