Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht? Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot de vestigingsdirectie van Melanchthon Mathenesse, [email protected]
  • Mocht na het contact met de vestigingsdirectie uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met de clusterdirecteur VMBO, de heer Baars, [email protected]
    Heeft het contact met de vestigingsdirectie en clusterdirecteur niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de algemeen directeur van Melanchthon, de heer drs. N. van den Eijkel MME, [email protected]Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:
  • Het benaderen van de klachtencoördinator van ons bestuur CVO, tel. 010-2171399, website CVO
  • De mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, website geschillencommissie