School en ouders hebben hetzelfde doel, namelijk het slagen van uw kind. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat uw kind slaagt. Het kan zijn dat de school extra behoefte heeft aan contact met ouders. In dat geval zal de mentor of het afdelingshoofd contact met u opnemen. Uiteraard mag u zelf ook altijd contact opnemen met school. Wilt u liever per e-mail contact? Klik op één van de namen van onze zorgfunctionarissen.

Elke klas heeft een mentor: een leerkracht die een kleine groep leerlingen op een breed gebied dagelijks adviseert en begeleidt. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt nauw contact met de ouders. Het kernteam en de mentoren worden begeleid door het afdelingshoofd: de heer F. Blok (bovenbouwteam), en de heer R. Pereira (onderbouwteam).

  • De afdelingshoofden worden bijgestaan door de leerjaarcoördinatoren. Dit zijn mevrouw I. El Yakhloufi in de onderbouw en mevrouw K. Lems.
  • Samen met de mentor helpt de decaan de leerlingen bij het kiezen van een opleidingsrichting, stageplaats en een beroepsopleiding. De decaan op Mathenesse is mevrouw I. van Berkum. De stagecoördinator is de heer B. van Noort of mevrouw M. Nederend.
  • De zorgcoördinator helpt docenten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met het Ondersteuningsteam: de heer J.B. van Os
  • Twee medewerkers ouderbetrokkenheid (MOB’ers) – met een Marokkaanse en Turkse achtergrond – springen in bij de contacten tussen ouders en school. Ze ondersteunen ook de begeleiding van leerlingen: mevrouw S. Lamkharrat.
  • Er is een schoolmaatschappelijk werker, de heer S. Klaassen, die hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten biedt. Als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.
  • Er is een schoolpsycholoog, mevrouw V. Vergunst. Zij maakt deel uit van het zorgteam en geeft advies. Daarnaast kan zij ook onderzoeken afnemen in samenwerking met ouders.
  • De schoolloopbaancoach, mevrouw I. van Berkum, voorkomt voortijdig schoolverlaten.
  • De schoolarts (de heer Lakhouida) en schoolverpleegkundige zijn bereikbaar via het schoolartsencentrum, Van Duivenvoordestraat 65, 3021 PD Rotterdam,010-4444605. De website is www.cjgrijnmond.nl.
  • Op Mathenesse hebben we ook een anti-pestcoördinator, de heer Klaassen. Hij helpt leerlingen met vragen over pesten, maar ook leerlingen die gepest worden of leerlingen die weten dat er andere kinderen gepest worden. Niet alleen leerlingen, maar ook collega’s en ouders kunnen bij de heer Klaassen terecht. Melanchthon heeft ook een anti-pest-protocol. Dit protocol kunt u hier vinden. U kunt hier de praktische handleiding vinden bij het anti-pestbeleid.
  • Op Mathenesse gebruiken we het protocol ‘Medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen’. Praktisch houdt dit in dat wij zonder toestemming van ouders geen medische handelingen verrichten en geen medicijnen verstrekken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de afdelingshoofden. U kunt het protocol hier bekijken of op de pagina ‘Downloads’.

Meer weten? Stel een vraag!