Mevrouw Nederend is de voorzitter van de leerlingenraad. Samen met enthousiaste leerlingen houdt zij regelmatig vergaderingen met de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen die samen nadenken, discussiëren en plannen maken om de school beter te maken. Ook helpt de leerlingenraad met de organisatie van diverse activiteiten op school, zoals de Kerstviering, Paasviering, schoolfeesten, maar ook bij de diplomering of als er belangrijke bezoeken komen. Kortom, de leerlingenraad is samen met meneer Biekman goed en duidelijk aanwezig op Mathenesse.

Op de onderstaande foto is te zien hoe de leerlingenraad met elkaar in vergadering is.