img_4487

Past de Mathenesse Mavo bij jou? Op Mathenesse kun je ook voor de mavo terecht. Vmbo theoretische leerweg (TL) en mavo zijn hetzelfde. Wij hebben een speciale mavo, met veel aandacht voor praktijk. In kleine klassen krijg je de kans om een bijzonder programma te volgen waarbij je veel leert en veel ontdekt.

Praktische mavo

Onze mavo is bijzonder. Zo krijg je vanaf klas 1 al vakken zoals economie, Duits en natuurkunde. Natuurlijk krijg je ook alle andere vakken op de mavo zoals Nederlands, wiskunde, gym, kunst & cultuur, mens & maatschappij en rekenen.

Naast alle theorievakken die je op de mavo krijgt, werk je ook veel in de praktijk vanaf klas 1 tot en met klas 4. De praktijk vindt plaats in het nieuwe vak ‘Technologie en Toepassing’ (T&T). In de lessen werk je in groepjes aan een opdracht. Je maakt dingen, verzint oplossingen voor problemen of start een eigen bedrijfje in projecten. Technologie is niet alleen techniek, maar heeft ook alles te maken met geld, ondernemen, design, verzorging, cultuur en sport. Technologie en Toepassing is een examenvak. Technologie is de toekomst: voor jongens én meiden.

Bij ons op de mavo leer je niet alleen uit boeken. We werken veel met laptops en soms ook op iPads. Je leert ook veel over jezelf en over wat je wilt in de toekomst. Zo leer je bijvoorbeeld beter samenwerken, presenteren en zelfstandig werken. Dit is heel belangrijk voor je vervolgopleiding. Na de mavo kun je doorstromen naar het mbo op niveau 4. Dit is het hoogste niveau. Mathenesse werkt heel goed samen met het mbo. We helpen je met het kiezen voor de juiste vervolgopleiding. Omdat we dit heel belangrijk vinden, helpen we je hier al mee vanaf de brugklas. Na de mavo kun je ook doorstromen naar de havo.

Jij, ouders en Mathenesse!

Op Mathenesse zijn je ouders ook erg belangrijk. We werken heel goed samen met jou en je ouders. We nodigen ze daarom regelmatig uit om op school te komen. Je krijgt op Mathenesse veel aandacht en begeleiding. Je werkt op je eigen tempo. Als je meer kan, mag je ook meer doen. Heb je hulp nodig, dan krijg je hulp. Je hebt een vast docententeam en een vaste mentor. Je mentor start en eindigt elke dag met jou en de klas. De mentor helpt je verder met plannen en houdt je resultaten in de gaten. Ook kun je terecht bij je mentor voor alle vragen die je hebt.

Op onze mavo leer je veel. Je maakt zo veel mogelijk huiswerk al op school tijdens de les. Toetsen leren doe je op school, maar natuurlijk ook thuis. Je kan je cijfers op internet zien, net zoals je rooster en andere belangrijke informatie. Ook ouders kunnen dit zien. Zo ben je altijd op de hoogte!

Als je een vmbo TL of mavo-advies gekregen hebt, ben je welkom op de Mathenesse Mavo! We bespreken je advies altijd met jouw juf of meester om te kijken of jij op onze mavo past. Heb je een gemengd advies? Ook dan kun je in sommige gevallen op onze mavo beginnen. Naast vmbo TL/mavo leerlingen zijn vmbo basis en kader leerlingen ook welkom op Mathenesse.

Melanchthon_Mathenesse-Echt_Mooij_fotografie--64