Onze MAVO is echt een MAVO voor leerlingen die het leuk vinden om niet alleen uit boeken te werken, maar vooral ook dingen te doen! Alle mavoleerlingen volgen, naast alle ‘gewone vakken’ ook het vak Technologie & Toepassing. Binnen dit vak willen we leerlingen enthousiast maken en interesseren voor wetenschap, natuur en techniek.

 

Hierbij is veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor leerlingen op elk niveau. Onze school werkt hierin samen met het Libanon Lyceum en het Techniek College Rotterdam. Het vak Technologie & Toepassing (T&T) wordt afgesloten met een schoolexamen.

In de lessen T&T werken de leerlingen veel in groepjes aan een opdracht. Ze maken dingen, verzinnen oplossingen voor problemen of starten een eigen bedrijfje in projecten. Technologie is niet alleen techniek, maar heeft ook alles te maken met geld, ondernemen, design, verzorging, cultuur en sport. Technologie en Toepassing is een examenvak. Technologie is de toekomst: voor jongens én meiden.

 

Leerlingen leren op onze MAVO ook veel over zichzelf en over wat ze willen in de toekomst. Zo leren ze bijvoorbeeld beter samenwerken, presenteren en zelfstandig werken. Dit is heel belangrijk voor hun vervolgopleiding. Na de mavo kunnen ze doorstromen naar het MBO op niveau 4. Dit is het hoogste niveau. Mathenesse werkt heel goed samen met het MBO. We helpen de leerlingen met het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Omdat we dit heel belangrijk vinden, helpen we ze hier al mee vanaf de brugklas. Na de mavo kan men ook doorstromen naar de havo.

Als uw kind een VMBO-TL of MAVO-advies gekregen heeft, is hij/zij welkom op de Mathenesse Mavo! We bespreken het advies altijd met de juf of meester van groep 8 om te kijken of uw kind op onze mavo past. Heeft uw kind een gemengd advies? Ook dan kan men in sommige gevallen op onze MAVO beginnen. Naast VMBO-TL/MAVO-leerlingen zijn VMBO-basis en -kader leerlingen ook welkom op Mathenesse.

Melanchthon_Mathenesse-Echt_Mooij_fotografie--64