Twee belangrijke mededelingen van de gemeente over hulp tijdens de coronacrisis

De gemeente stelt geld beschikbaar aan kwetsbare kinderen

Het geld is bedoeld om deze kinderen te helpen met leren, maar ook om even te kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt.

Er zijn bonnen voor online winkels beschikbaar. Maximaal € 50,- per kind, € 100,- per gezin of € 250,- per leefgroep. De vouchers kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan:

  • Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden
  • Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten)

Welke kinderen komen in aanmerking?

  • Thuiswonende kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel of intensieve inzet van Veilig Thuis.
  • Kinderen in gezinshuizen, instellingen en pleeggezinnen.

Denk je in aanmerking te kunnen komen voor deze ondersteuning, neem dan contact op met je hulpverlener.

Whatsappen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Door de corona zijn veel slachtoffers van huiselijk geweld thuis komen zitten met hun geweldplegers. Er is altijd iemand die mee luistert. Hierdoor is het lastig om telefonisch contact op te nemen met hulpdiensten. Voor deze mensen heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nu WhatsApp.

Het huiselijk geweld spreekuur op WhatsApp is open op dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 12 uur én tussen 14.00 en 16.00 uur. Direct bereikbaar via deze link: https://lnkd.in/dSKKbba  of door het volgende nummer in te tikken: +3110 668 01 36

Belangrijk bericht van de anti-pest coördinator.

Pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag (sextortion) gaan ook door als je niet op school zit. Op de onderstaande websites kun je informatie vinden wat je kan doen.