De brugklas. De overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is niet alleen voor jou spannend, maar ook voor ons als school. Na de zomervakantie start je met nieuwe vakken op school, nieuwe klassen en nieuwe docenten.

Zoals je weet zitten we in een mooi, vrij nieuw schoolgebouw. Heel veel nieuwe brugklassers zijn op onze open dagen of open lesdagen geweest. Je weet misschien al heel veel van onze school. Op deze pagina kun je wat informatie vinden over de brugklas op Mathenesse.

Mentor
De mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt. De mentor is eigenlijk de groepsleerkracht van de groep. Je kan hem of haar een beetje vergelijken met de meester of juf van groep 8. Hij of zij helpt je bij problemen of conflicten en zal daarom regelmatig een gesprek met je voeren. Het eerste gesprek voer je direct in de eerste schoolweek, samen met je ouders. De mentor komt in het begin van het schooljaar op bezoek bij je thuis. Dat vinden wij leuk maar vooral belangrijk, omdat we op die manier ook een klein beetje jouw thuis kunnen leren kennen.

Begeleiders
Je mentor is natuurlijk niet je enige begeleider. Alle docenten begeleiden jou in de les om goede cijfers te behalen. Meneer Van Os is de zorgcoördinator. Hij zorgt dat je zo goed mogelijk wordt begeleidt bij problemen met leren, met jezelf of met anderen. Daarnaast staat de schoolmaatschappelijk werker meneer Klaassen voor je klaar. Hij kan je helpen als je thuissituatie een rol speelt bij een probleem. Hij is ook onze anti-pest-coördinator. Mevrouw Van Berkum is de Loopbaan Coach en de decaan. Zij helpt jou met het maken van keuzes op school voor bijvoorbeeld een richting op school of nieuwe studie na klas 4. Zij helpt je soms ook om beter te leren leren, dit kan in kleine groepjes of alleen. Verder zijn er nog twee mensen die jou kunnen helpen op school. Dit zijn het afdelingshoofd en de leerjaar coördinator. (LJC) Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor alles in de onderbouw. Voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. De leerjaarcoördinator helpt het afdelingshoofd om alles op de onderbouw goed te laten verlopen. Meneer Pereira is het afdelingshoofd van de onderbouw, mevrouw El Yakhloufi is de leerjaarcoördinator van de onderbouw. Mevrouw van Os is de adjunct-directeur van Melanchthon Mathenesse. Zij is eindverantwoordelijk voor alles in de school.

Vakken en leergebieden
Bij ons krijg je les in een drietal basisvakken:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde en Rekenen

Hiernaast krijg je ook nog andere vakken zoals Duits, economie, natuurkunde en nog veel meer. Dit hangt af van welk niveau je doet op school.

Er zijn ook een viertal leergebieden:
• Mens en Natuur (biologie, verzorging)
• Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en godsdienst)
• Kunst en Cultuur (tekenen, handvaardigheid)
• Sport en Bewegen

Rooster
Je zult je inmiddels wel afvragen hoe een week op Melanchthon Mathenesse er uitziet. Je hebt lesblokken van 70 minuten. Tijdens een lesblok maak je ook je huiswerk. Je zult zien dat je op die manier veel meer van de lesstof onthoudt. Leren moet je thuis doen, maar kan ook in een lesblok. Hieronder zie je een schema van onze lestijden:

Lestijden op Mathenesse
Mentorstart 08.30 uur
Blok 1 08.45 uur
Pauze 09.55 uur
Blok 2 10.10 uur
Blok 3 11.25 uur
Pauze 12.35 uur
Blok 4 13.05 uur
Blok 5 14.20 uur
Mentorstop 15.30 uur
Einde lesdag 15.45 uur

Schoolbenodigdheden
Natuurlijk heb je naast je boeken op onze school ook nog heel veel andere dingen nodig. Op school heb je in ieder geval nodig:
⎫ potloden (HB)
⎫ balpen (blauw of zwart)
⎫ gum
⎫ puntenslijper
⎫ kleurpotloden
⎫ liniaal (30 cm)
⎫ geodriehoek
⎫ passer (14 cm in etui)
⎫ schaar
⎫ plakstift (Pritt of iets soortgelijks)
⎫ ruitjesschriften A4, ruitjes van 1 cm2. (2 stuks)
⎫ lijntjesschriften A4 (2 stuks)
⎫ lijntjesschriften (5 stuks, klein)
⎫ rekenmachine. We gebruiken de CASIO fx-82 MS.
⎫ grote A4 ringband map met twee gaten
⎫ agenda voor het schooljaar 2017-2018

De spullen uit dit lijstje kun je kopen in de zomervakantie. Als je al spullen uit het lijstje hebt, hoef je ze natuurlijk niet opnieuw te kopen. In de ringbandmap met twee gaten bewaar je lesplanners, andere belangrijke informatie (zoals dit boekje) en papieren die je van de docent krijgt. Deze map mag je zelf kopen. Als je geen map hebt, kun je deze ook op school bestellen. Dan krijg je een schoolmap. Tijdens de eerste lessen hoor je van je docenten wat je nog meer moet kopen als dat belangrijk is voor het vak van deze docent.

Boekenlijst en boekenhuur
De boeken die je nodig hebt worden voor jou besteld. In de eerste schoolweek mag je die samen met je ouders komen ophalen. Daar ontvang je nog bericht over via een brief die in de vakantie verstuurd wordt naar jouw huis.

Kluisjes
We hebben voor elke leerling een kluisje beschikbaar. Deze is bedoeld voor je boeken, je jas en andere belangrijke spullen. We raden je wel aan om zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school te nemen. Het zou namelijk zonde zijn als je iets kwijt raakt. Bedenk wel dat de kluisjes van de school zijn en blijven. Dat betekent dat de schoolleiding altijd in jouw kluisje mag kijken als daar reden toe is. De kluisjes hebben allemaal een elektronisch slot met een cijfercode.

De administratie
Bij de administratie kun je terecht wanneer je een wijziging door te geven hebt zoals een ander adres of telefoonnummer. Ook kunnen je ouders bij de administratie terecht voor vragen over schoolgeld. Wanneer je ziek bent, moet één van je ouders of verzorgers naar school bellen. Dat doe je tussen 7.30 en 8.15 uur. Op de administratie werkt mevrouw Yekta.

De conciërge
Als je onze school binnenkomt zie je rechts de conciërge zitten. Meneer Verhagen wordt geholpen door mevrouw Gommers. De conciërge neemt vaak de telefoon op en regelt heel veel zaken op school zoals corvee en hij ontvangt alle gasten op school.

Schoolregels
Natuurlijk hebben we ook regels en afspraken op school. De regels nemen we aan het begin van elk jaar met elkaar door. Regels zorgen voor een veilige en schone school. Kortom, voor een plek waar jij je thuis voelt.

Website/Facebook/Instagram
Houdt tenslotte de website goed in de gaten voor alle ontwikkelingen op onze school. Mathenesse heeft ook een actieve Facebookpagina. Hier staan vaak de laatste nieuwtjes en vooral heel veel foto’s. Natuurlijk kun je je nieuwe school ook op Instagram vinden. Volg je ons ook?

Het team wenst je succes met het maken van de juiste keuze. We hopen je snel op Mathenesse te mogen begroepen.

Met vriendelijke groet,
Melanchthon Mathenesse