De overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is niet alleen voor u en uw kind spannend, maar ook voor ons als school. Na de zomervakantie start uw kind met nieuwe vakken op school, nieuwe klassen en nieuwe docenten. Op deze pagina kunt u wat informatie vinden over de brugklas op Mathenesse.

Mentor

De mentor is voor uw kind het eerste aanspreekpunt. De mentor is eigenlijk de groepsleerkracht van de groep, vergelijkbaar  met de meester of juf van groep 8. Hij of zij helpt bij problemen of conflicten en zal daarom regelmatig een gesprek met uw kind voeren. Het eerste gesprek voert u direct in de eerste schoolweek, samen met uw kind. De mentor komt in het begin van het schooljaar thuis op bezoek. Dat vinden wij leuk maar vooral belangrijk, omdat we op die manier ook u en uw kind op een andere manier leren kennen en een vertrouwensband kunnen opbouwen.

 

Mentorstart en mentorstop

Elke dag begint uw kind met zijn/haar mentor. We nemen de dag door, kijken of hoe het gaat met iedereen en stellen de doelen voor de dag. Aan het einde van de dag kijken we of de doelen zijn bereikt, wat het huiswerk is voor de volgende dag(en) en nemen we afscheid van elkaar.

Begeleiders

De mentor is niet de enige begeleider. Alle docenten begeleiden uw kind in de les om goede cijfers te behalen. Dhr. Van Os is de zorgcoördinator. Hij zorgt dat uw kind zo goed mogelijk wordt begeleidt bij problemen met leren, met zichzelf of met anderen. Daarnaast staat de schoolmaatschappelijk werker dhr. Klaassen voor uw kind klaar. Hij kan helpen als de thuissituatie een rol speelt bij een probleem. Hij is ook onze antipest-coördinator. Mevr. Van Berkum is de Loopbaanbegeleider. Zij helpt met het maken van keuzes op school voor bijvoorbeeld een richting op school of nieuwe opleiding na klas 4. Zij helpt soms ook om beter te leren leren, dit kan in kleine groepjes of alleen. Verder zijn er nog twee mensen die kunnen helpen op school. Dit zijn het afdelingshoofd en de leerjaarcoördinator. (LJC) Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor alles in de onderbouw. Voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. De leerjaarcoördinator helpt het afdelingshoofd om alles op de onderbouw goed te laten verlopen. Meneer Pereira is het afdelingshoofd van de onderbouw, mevr. El Yakhloufi is de leerjaarcoördinator van de onderbouw. Dhr. Van Pagee is de adjunct-directeur van Melanchthon Mathenesse. Hij is eindverantwoordelijk voor alles in de school.

 

Rooster

Er zijn op Mathenesse lesblokken van 70 minuten.  Hieronder het schema van onze lestijden:

Mentorstart 08.30 uur
Blok 1 08.45 uur
Pauze 09.55 uur
Blok 2 10.10 uur
Blok 3 11.25 uur
Pauze 12.35 uur
Blok 4 13.05 uur
Blok 5 14.20 uur
Mentorstop 15.30 uur
Einde lesdag 15.45 uur

Boekenlijst en boekenhuur

De boeken die nodig zijn worden voor uw kind besteld. In de eerste schoolweek worden deze aan uw kind en u uitgereikt. Daarover ontvangt u nog bericht via een brief die in de vakantie verstuurd wordt.

Kluisjes

We hebben voor elke leerling een kluisje beschikbaar. Deze is bedoeld voor boeken, jas en andere belangrijke spullen. We raden wel aan om zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school te nemen. Het zou namelijk zonde zijn als er iets kwijtraakt. De kluisjes zijn van de school zijn en dat betekent dat de schoolleiding altijd in het kluisje mag kijken als daar reden toe is. De kluisjes hebben allemaal een elektronisch slot met een cijfercode.

De administratie

Bij de administratie kun je terecht wanneer je een wijziging door te geven hebt zoals een ander adres of telefoonnummer. Ook kunnen je ouders bij de administratie terecht voor vragen over schoolgeld. Wanneer je ziek bent, moet één van je ouders of verzorgers naar school bellen. Dat doe je tussen 7.30 en 8.15 uur. Op de administratie werkt mevrouw Yekta.

 

De receptioniste en de conciërge

Als u  onze school binnenkomt ziet u rechts de receptioniste of de conciërge zitten. Mevrouw Gommers is onze receptioniste, dhr. Verhagen onze conciërge.

 

Schoolregels

Natuurlijk hebben we ook regels en afspraken op school. De regels nemen we aan het begin van elk jaar met uw kind door. Regels zorgen voor een veilige en schone school. Kortom, voor een plek waar uw kind zich thuis voelt.

 

Website/Facebook/Instagram

Houdt tenslotte de website goed in de gaten voor alle ontwikkelingen op onze school. Mathenesse heeft ook een actieve Facebookpagina. Hier staan vaak de laatste nieuwtjes en vooral heel veel foto’s. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op Instagram.