Op onze school krijgt uw kind op leerpleinen les. Samen met een andere klas krijgt men theorievakken zoals Nederlands, wiskunde, Engels en mens & maatschappij. Twee docenten geven samen les op zo’n plein en kunnen elkaar en de leerlingen goed helpen. Praktijklessen krijgt men in praktijklokalen of op leerpleinen. U en uw kind kunnen alle cijfers altijd via internet bekijken. Ook het rooster en andere belangrijke dingen kunt u op deze manier snel vinden! 

Veel aandacht en begeleiding:

Elke dag start en eindigt uw kind met zijn/haar eigen mentor.

Op Mathenesse werken we:

  • met duidelijke regels.
  • op de eigen manier van de leerling en in het eigen tempo
  • in kleine groepen
  • op niveau: kan men meer aan, dan gaat men meer doen
  • met extra hulp indien nodig