Mathenesse maakt deel uit van scholengemeenschap Melanchthon. Deze scholengemeenschap hoort bij CVO. Hier kunt u meer informatie vinden over Melanchthon en CVO.

Algemene directie en staf

Contactgegevens:

Algemene Directie en Stafdienst
Myra Wardsingel 50 (2e etage), 2652 LA  Berkel en Rodenrijs
Postbus 149, 2650 AC  Berkel en Rodenrijs
T 010 – 476 73 00
F 010 – 477 26 09
[email protected]

De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:

 • algemeen directeur, mevrouw drs. A. van Loenen
 • directeur onderwijs, mevrouw drs. G.A. Schmidt
 • directeur bedrijfsvoering, de heer dr. J. Jollema Gorter

Vereniging CVO

Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen.

CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.
CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

Visiedocument-CVO

Correspondentie-adres
CVO
Postbus 2152
3000
CD ROTTERDAM
Algemeen tel. 010 – 217 13 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.cvo.nl

 

Organisatie Melanchthon Mathenesse

 

   • Cluster-directeur: dhr. S. Baars
   • Adjunct-directeur: dhr. R. van Pagée
   • Afdelingshoofd onderbouw: dhr. R. Pereira
   • Afdelingshoofd bovenbouw: dhr F. Blok.
   • Leerjaarcoördinator onderbouw: mw. I. El Yakhloufi
   • Leerjaarcoördinator bovenbouw: mw. K. Lems