ONDERWIJS OP AFSTAND!

Geachte ouders/verzorgers,

Gistermiddag heeft het kabinet alsnog besloten dat alle scholen vanaf vandaag in elk geval tot 6 april gesloten blijven. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de adviezen van de experts en de zorgen en onduidelijkheid die leven bij ouders, leerlingen en medewerkers in het onderwijs. Het geeft ons allen duidelijkheid.

De school is op dit moment druk bezig om de meest cruciale onderwijsleerprocessen zoveel als mogelijk door te laten gaan. We richten ons volledig op onderwijs op afstand.

We vangen daarnaast leerlingen op van ouders die beide werken in vitale functies. Hoewel deze maatregel vooral betrekking heeft op de kinderen in het basisonderwijs, willen wij ook onze leerlingen opvangen die niet alleen thuis kunnen blijven.

Nu onze scholen voorlopig dicht blijven, is het belangrijk onze prioriteiten duidelijk voor ogen te houden. Onze prioriteiten liggen bij:

  • onderwijs voor leerlingen die eindexamen doen;
  • onderwijs voor leerlingen in de voorexamenklassen;
  • onderwijs en (indien nodig) opvang bieden aan kinderen van ouders met vitale functies (in de zorg, politie, etc.);
  • het voorkomen dat leerlingen die thuis niet over passende leeromstandigheden beschikken, geen (extra) achterstanden oplopen.

Voor uw zoon of dochter betekent dit op korte termijn:

Voor leerlingen in leerjaar 4

In SOM van deze week zijn opdrachten te vinden dat moet worden gedaan. Zorg ervoor dat je scherp blijft tot aan het examen! Wacht niet af en ga zelf oefenen voor het examen.

Mentoren en vakdocenten kunnen via de app ook nog aanvullende opdrachten of aanwijzingen geven.

Wie een laptop nodig heeft om zijn/haar werk te kunnen doen, moet dat doorgeven aan de mentor. We kunnen daarvoor zorgen vanaf vrijdag.

We wachten met spanning af wat het ministerie gaat zeggen over de (praktijk-)examens. Zodra we dat weten nemen we contact op!

Voor leerlingen van leerjaar 1,2 en 3

We gaan geen digitaal onderwijs verzorgen omdat we weten dat te veel leerlingen thuis daarvoor niet de faciliteiten hebben. In plaats daarvan krijgen de leerlingen opdrachten om te maken voor alle denkbare vakken. Deze opdrachten staan in een boekje waar we op dit moment hard mee aan de slag zijn. Er staat ook hoe de leerling uitleg of hulp kan vragen bij de diverse opdrachten (via mail, app, telefoon)

Vrijdag a.s. worden de leerlingen in kleine groepjes op school verwacht. (Hieronder staat het rooster). Binnen werken we met kleine groepjes en de leerlingen moeten voldoende afstand van elkaar houden. Een flinke tas is nodig omdat alle boeken uit het kluisje mee naar huis gaan. Leerlingen krijgen dan ook het boekje met de opdrachten voor de komende 2 weken mee. Na max.15 minuten staan ze weer buiten.

Wanneer een leerling ziekteverschijnselen heeft moet iemand anders de boeken komen halen. Wanneer dat niet lukt, graag even bellen naar school.

We verwachten dat de leerlingen op 6 april de boekjes en het gemaakte werk weer mee naar school nemen.

Het rooster voor vrijdag:

Leerlingen verzamelen in de aula Klas Docent aanwezig naast BLFR
8:45 1A VEJA en HEIM
9:00 2A VLID en HEYN
9:15 1C HEIM en PATA
9:30 2C HEYN en VLID
9:45 1B PEEJ en ILRA
10:00 2B ZAND en ZHIR
10:15 1D ILRA en PEEJ
10:30 2D ZHIR en ZAND
10:45 3ZW CUKA en BAKI
11:00 3PIE1 AKAN en FERR
11:15 3TL BAKI en CUKA
11:30 3HBR PAPH en NEDE
11:45 3PIE2 FERR en AKAN
12:00 4TL NEDE en PAPH
12:15 4PIE1/2 SCAM en BUSC
12:30 4ZW DRIA en JRIJ
12:45 4PIE3 BUSC en SCAM
13:00 4HBR JRIJ en DRIA

Tot zover het nieuws uit de school. Zodra we meer te melden hebben, nemen we contact op.

Voor vragen of opmerkingen kunt ook tot 13.00 uur de school bellen.

Met vriendelijke groet,

R. van Pagée

Adjunct-directeur

Melanchthon Mathenesse