Het is uiteraard heel belangrijk dat uw zoon of dochter elke dag op tijd naar school komt. Wanneer uw zoon of dochter te vaak te laat komt, spijbelt, geschorst wordt of te vaak ziek is, volgt er altijd een gesprek met u als ouder. U wordt per brief geïnformeerd door het afdelingshoofd van uw zoon of dochter. Mochten deze maatregelen niet leiden tot verbetering, dan zal school een melding doen bij Leerplicht. U kunt als ouder dan opgeroepen worden voor een bezoek aan de leerplichtambtenaar. Dit bezoek kan consequenties voor leerlingen en ouders hebben.

Wat moet u doen als uw zoon of dochter ziek is?

U belt voor 8.15 uur naar school en meldt uw zoon of dochter ziek bij de conciërge. Op die manier verwerken wij de ziekmelding in ons systeem. Meldt u uw zoon of dochter niet ziek, dan krijgt u een spijbel-sms. Bij geen reactie is uw zoon of dochter aan het spijbelen. Dit geven wij door aan Leerplicht.

Wanneer uw zoon of dochter naar de dokter moet, vragen wij u om vooraf deze afspraak, met bewijs, door te geven aan de conciërge. Zonder deze ‘bewijzen’ (afspraak-kaarten of brieven) is uw zoon of dochter aan het spijbelen. Ook dit geven wij door aan Leerplicht.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd contact opnemen met het afdelingshoofd van uw zoon of dochter. Voor de onderbouw is dat meneer Pereira, voor de bovenbouw is dit meneer Blok.

Meer informatie kunt vinden op de website van leerplicht. Deze kunt u hier vinden.

Verlof

Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, kunt u hier een formulier downloaden en invullen. U kunt dit formulier dan aan uw zoon of dochter meegeven voor het afdelingshoofd. U kunt het formulier ook digitaal invullen en dan via de mail doorsturen naar het afdelingshoofd van uw zoon of dochter.