Mathenesse Mavo

Bij ons op de mavo leer je niet alleen uit boeken. We werken veel met laptops en soms ook op iPads. Je leert ook veel over jezelf en over wat je wilt in de toekomst. Zo leer je bijvoorbeeld beter samenwerken, presenteren en zelfstandig werken. Dit is heel belangrijk voor je vervolgopleiding. Na de mavo kun je doorstromen naar het mbo op niveau 4. Dit is het hoogste niveau. Mathenesse werkt heel goed samen met het mbo. We helpen je met het kiezen voor de juiste vervolgopleiding. Omdat we dit heel belangrijk vinden, helpen we je hier al mee vanaf de brugklas. Na de mavo kun je ook doorstromen naar de havo.

 

Kader/Basis

Op Melanchthon Mathenesse draait alles om jou. Jij bent belangrijk! Vanaf het moment dat je bij ons start op school gaan we op zoek naar jouw interesses en talenten. Je leert veel in de praktijk. Op die manier weet je snel wat je wilt en bereid je je voor op een mooie toekomst!

Je doet vooral heel veel!

Op je rooster vind je veel praktijklessen. Je mag veel doen en uitproberen. Je leert ook buiten school, bijvoorbeeld bij bedrijven, winkels, kantoren en scholen. Zo ontdek je al vanaf klas 1 waar je goed in bent en welk beroep bij je past.

Mathenesse en je ouders

Je ouders/verzorgers zijn belangrijk voor jou én voor ons. Ze komen dus ook regelmatig op school: om te praten, te helpen en soms ook om zelf te leren.

Op onze school krijg je op leerpleinen les. Samen met een andere klas krijg je theorievakken zoals Nederlands, wiskunde, Engels en mens & maatschappij. Praktijklessen krijg je in praktijklokalen of op leerpleinen. In de lessen krijg je tijd om huiswerk te maken. Je kan dan direct hulp vragen aan de docent als je iets niet snapt. Thuis leer je voor een toets. Jij en je ouders kunnen alle cijfers altijd via internet bekijken. Ook jouw rooster en andere belangrijke dingen kunnen jij en je ouders op deze manier snel vinden! 

Veel aandacht en begeleiding:

Je start en eindigt elke dag met je eigen groep. Je eigen mentor én de andere docenten letten goed op jou.