Naast de bekende vakken kunnen leerlingen bij ons in de bovenbouw ook kiezen voor de examenvakken LO2, muziek en tekenen. Wij geloven dat deze vakken van essentieel belang zijn voor hun menswording en talentontwikkeling.

LO2
Vind je bewegen leuk, ben je sociaal ingesteld en wil je je verdiepen in sporten? Kies dan LO2. Je leert hoe je leiding moet geven en hoe je sportdagen moet organiseren. Je leert om voor een groep te staan en hoe je goed met elkaar moet samenwerken om als groep iets te demonstreren.

Muziek
Muziek, als enige podiumvak, heeft in de bovenbouw als doel elke leerling een podium te bieden. Hier kunnen leerlingen laten zien en horen wat ze allemaal kunnen. Na het ontdekken van hun eigen muzikale kwaliteiten en het veelvuldig samen met anderen musiceren, maken de leerlingen zelf de keus waarmee ze zichzelf presenteren: zingen, drummen, piano spelen, DJ-en. Kan allemaal. Natuurlijk moeten de leerlingen wel weten waar ze mee bezig zijn. Echt luisteren naar alle muziek en de benodigde theorie hoort daar dus bij. 

Tekenen
In de bovenbouw leren we creatieve analoge technieken en werken we met digitale programma’s. Door aan opdrachten te werken die te maken hebben met vormgeving, wordt de doorstroom naar een creatieve mbo versoepeld. De leerling leert onder begeleiding van de docent vorm te geven aan zijn eigen creatieve idee. De leerling doorloopt een creatief proces en moet deze creatieve keuzes mondeling kunnen onderbouwen. De opdracht wordt afgesloten met een presentatie. Daarnaast worden er lessen kunstbeschouwing gegeven, ter voorbereiding op het centraal schriftelijk examen.

Molenvijverles

Molenvijverles

LO2, Muziek en tekenen

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden