verven

Het onderwijs op Mavo Schiebroek is duidelijk

Herkenbaar onderwijs waarin de leerling met klasgenoten onder begeleiding van de docent leert. We hebben heldere afspraken hoe we werken en met elkaar omgaan, daardoor leggen we de basis voor een fijne (werk)sfeer en krijg je de ruimte om jezelf te zijn en net als je medeleerlingen rustig te zoeken naar je eigen weg.

'Daardoor krijg je de ruimte om jezelf te zijn en net als je mede- leerlingen rustig te zoeken naar je eigen weg'