verven

Het onderwijs op Mavo Schiebroek is duidelijk

Je krijgt les met je eigen klas, meestal in een lokaal, met boeken en andere materialen én een docent. Die docent bepaalt wat je leert. Maar de manier waarop is voor iedereen een beetje anders.

Al snel zul je merken dat we heldere afspraken hebben over hoe we werken en hoe we omgaan met elkaar. Dat is de basis voor een heel fijne (werk)sfeer op school. Daardoor krijg je de ruimte om jezelf te zijn en net als je mede- leerlingen rustig te zoeken naar je eigen weg.

Jezelf optimaal ontwikkelen in alle vrijheid, vinden we hier even belangrijk als een diploma.

'Daardoor krijg je de ruimte om jezelf te zijn en net als je mede- leerlingen rustig te zoeken naar je eigen weg'