Philippus Melanchthon (1497-1560) was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast andere bekende mensen als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij wordt doordat hij scholen stichtte en leerplannen en opleidingen ontwierp ‘de leraar van Duitsland’ genoemd.

Melanchthon MAVO Schiebroek: een oude jonge school.

In 1958 werd de Christelijke H.B.S.-B in Rotterdam Noord opgericht; de voorloper van de ‘Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon’.

Door de fusie met de Nassauschool voor Christelijk MAVO aan de Anthony Duyklaan kreeg de scholengemeenschap ook een mavo-afdeling in 1970. In 1983 volgde de volgende fusie met de Groen van Prinsterer MAVO (aan de Molenvijver). En in 1994 fuseerde de Juliana MAVO met Melanchthon. De MAVO verhuisde van de Anthony Duyklaan naar de Icarusstraat. De laatste grote stap zette de MAVO door in 2013 weer terug te gaan naar de Molenvijver als zelfstandige vestiging in een nieuw gebouw.

Zo is een bijna 50-jaar bestaande afdeling alsnog een zeer jonge school.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden