Philippus Melanchthon (1497-1560) was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast andere bekende mensen als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij wordt doordat hij scholen stichtte en leerplannen en opleidingen ontwierp ‘de leraar van Duitsland’ genoemd.

Melanchthon MAVO Schiebroek: een oude jonge school.

1923 – 100 JAAR ONDERWIJS AAN DE MOLENVIJVER – 2023

In 1923 ontstond aan de Molenvijver de protestants-christelijke school Groen van Prinsterer. Na de Mammoetwet werd de school een MAVO.

In 1983 fuseerde de school met de Christelijke H.B.S.-B in Rotterdam Noord opgericht in 1958; de voorloper van de ‘Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon’. In 1970 was de Nassauschool voor Christelijk MAVO aan de Anthony Duyklaan al met deze school gefuseerd en in 1994 kwam de Juliana MAVO erbij.

De MAVO verhuisde naar de Icarusstraat en het gebouw aan de Molenvijver werd de brugklasdependance van Melanchthon.

In 2013 keerde de MAVO terug naar de Molenvijver als zelfstandige vestiging  – Melanchthon MAVO Schiebroek – in een nieuw gebouw.

Nu 10 jaar later mogen we meemaken dat er 100 jaar onderwijs wordt gegeven aan de Molenvijver.

De tijd is voorbij gevlogen… 

Het is moeilijk te geloven dat het al zo lang geleden is dat we afgestudeerd zijn. Er is sindsdien zoveel veranderd, maar één ding blijft hetzelfde: de herinneringen die we samen deelden.

We hebben vaak veel te danken aan de basis die is gelegd ‘op school’. Laten we opnieuw samenkomen om herinneringen op te halen, stil te staan bij de onschatbare vriendschappen, opnieuw contact te maken en deze ongelooflijke mijlpaal te vieren!

De ontmoetingen in november en december bieden een kans om eer te bewijzen aan onze wortels en dankbaarheid te uiten voor de levenslange verbindingen die we binnen deze muren hebben gesmeed.

  • Bijeenkomst MMS | 2013-2023
    donderdag 30 november
  • Bijeenkomst brugklas | 1984-2008
    vrijdag 1 december
  • Bijeenkomst Groen van Prinsterer | 1923-1983
    zaterdag 2 december

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Help ons deze ontmoetingen nog specialer te maken door uw favoriete herinneringen, foto’s en verhalen uit uw tijd te delen. U kunt ze indienen via [email protected]. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact op.

Laten we dit feest echt onvergetelijk maken, graag tot dan!

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden