Bent u enthousiast geworden over onze school? Denkt u dat uw kind gelukkig zal zijn op onze school? En wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Aanmelden voor de brugklas vindt in Rotterdam plaats volgens de procedure van KoersVO. Aanmelden voor Mavo Schiebroek was mogelijk van 20 februari 2023 tot en met 17 maart 2023.

Voor het aanmelden van leerlingen in leerjaar 2 en hoger kunt u onderstaand formulier invullen.
Vragen? Neem telefonisch contact op via 010-418 89 82 of mail naar [email protected]

Alle informatie over ons aannamebeleid vindt u in dit document,
zoals randvoorwaarden en voorrangsregels.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden