Op donderdag 9 januari 2014 hebben de leerlingen uit  Mavo-2, Mavo-3 en Mavo-4 een bezoek gebracht aan de Studiebeurs West in Ahoy. Immers, de leerlingen uit Mavo-2 en Mavo-3 oriënteren zich momenteel op hun sectorkeuze en de leerlingen uit Mavo-4 zijn in een vergevorderd stadium om een opleiding op het MBO te kiezen. Wij hebben daar als docenten en schoolleiding leuke (re)acties van leerlingen mogen horen en zien: zo heb ik leerlingen cup-cakes zien maken, met een flexibele tang een operatie zien verrichten, hun eigen DNA zien analyseren, van 7 meter hoogte door de landmacht aan een touw naar beneden zien springen ……  Wij kregen van enthousiaste leerlingen te horen wat leuk was en ook welke opleidingen en stands in hun ogen onzin waren.

Het kiezen van een opleiding staat de laatste jaren erg onder druk: vanuit de landelijke politiek en de gemeente wordt veel gewicht aan al deze keuzes gehangen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij nu (ze zijn 13, 14, 15 jaar) eigenlijk in één keer een keuze voor de rest van het leven maken. Op school begeleiden wij onze leerlingen al jaren bij het kiezen van vakken, sectoren en beroepen en we krijgen daar ook heel veel vragen over van ouders en leerlingen. Wij willen het kiezen eigenlijk zo simpel mogelijk houden. Het kiezen van vakken/sectoren/beroepen is het evenwicht zoeken tussen wat wíl de leerling (ambities, talenten, passies) en wat kán de leerling (wat kan hij/zij cognitief). Dat lijkt nu heel groot en heftig, maar in de kern is het simpeler dan menigeen denkt.

Het bezoek aan de studiebeurs was een goed middel om leerlingen er zelf achter laten komen wat zij willen of juist niet willen. Je hoeft het niet eens te vragen, want je ziet leerlingen spontaan zelf keuzes maken: bepaalde voorlichtingen en stands slaan zij over, want daar hebben ze niets mee; op andere stands lopen zij direct af.  Aan hun houding en aan hun gezicht zie je dat deze keuzes goed zijn: je ziet leerlingen stralen, je ziet ze popelen om iets te vragen en om iets te mogen doen.

Op school spreken we met de leerlingen en vertellen we hen hoe wij hen zien functioneren binnen de vakken; leggen uit waar we talenten en valkuilen zien (een verlegen introverte leerling moet je uitleggen waarom iets heel commercieels wellicht niet handig is; een creatieve of sportieve leerling geven we informatie over creatieve of sportieve opleidingen). Wij geven dus met name informatie aan leerlingen naar aanleiding van onze ervaringen met de leerlingen.

In de bovenbouw bieden wij twee routes aan: een Mavo-route gericht op het MBO en een Mavo+-route gericht op de Havo. De keuze voor de Mavo+-route is afhankelijk van mogelijkheden (cijfers) en vaardigheden (past een Havo/theoretische route bij het karakter van de leerling: inzicht, samenwerking, inzet, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen).

Hoewel leerlingen jong zijn bij het maken van al deze keuzes is het soms makkelijker dan een ieder denkt. Waar wordt een leerling nu blij van? Welke vakken vindt hij/zij leuk? Wat doet hij/zij in de vrije tijd? Wij vragen leerlingen en ouders vaak om eens met elkaar te praten over hoe de leerling was als peuter. Aangezien een peuter nog weinig diep nadenkt en met name doet wat hij/zij leuk vindt, is daar vaak te ontdekken wat zijn/haar kracht is of waar zijn/haar talenten liggen.

Hoe gedragen kinderen zich op de peuterschool en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs? Er zijn kinderen die ontzettend enthousiast worden van de blokken- en autohoek (de toekomstige techneutjes?); kinderen die naar de verkleedhoek of verfhoek gaan (de creabea’s?); kinderen die het liefst buiten zijn om te spelen en te bewegen (de sportievelingen?); kinderen die in de poppenhoek zitten of vadertje-moedertje spelen (de zorgers?); kinderen die in het winkeltje staan of die erg prestatie-wingericht zijn (de econoompjes?) …………

Wij geloven dat als een leerling deze innerlijke kracht, passie en talenten benoemt en daar een passende opleiding bij zoekt hij/zij heel gelukkig kan worden. MBO of Havo is dan slechts een antwoord op de vraag welke route wordt doorlopen om op de plek van bestemming te komen. Beide routes, MBO of Havo, zijn prima routes, maar ze moeten wel bij het karakter en de aard van het kind passen. Immers, je bent het gelukkigst als je doet waar je goed in bent.

Ons advies is dan ook: bezoek open dagen van MBO’s, praat met de mentor, maar met name praat als ouder met uw kind en bespreek wat uw kind zou willen en wat u als ouder ziet.

Wij wensen een ieder veel succes bij het kiezen.

Namens het Mavo-team,

Mischa Kuster