Iedere leerling op Melanchthon Mavo Schiebroek krijgt gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We vinden wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Alle leerlingen worden in de brugklas gescreend op dyslexie.

In ons zorgplan hebben wij alle onze zorgdocumenten samengevoegd; u treft daar alle informatie aan inzake:

 • Visie op zorg en soorten zorg: pagina 5-11
 • OPP’s (ontwikkelingsperspectieven) en handelingsplannen: pagina 11
 • Pestprotocol en anti-pestcoordinator: pagina 12
 • Dyslexie: pagina 13-16
 • Dyscalculie: pagina 16-17
 • Verzuimregeling: pagina 21
 • Verdere informatie over zorg buiten school, medisch handdelen, meldoce huiselijk geweld en dergelijke: pagina 22-26

Zorgplan 2018-2019

protocol-medisch-handelen-en-medicijngebruik-2015

Contactpersonen in de leerlingbegeleiding van leerlingen:

 • Mentor:  elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zo nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.
 • Decaan: ondersteunt bij de studie- en beroepskeuze. Onze decaan onderbouw is dhr. drs.  R.A.M. van Beek ( [email protected] ) en onze decaan bovenbouw is dhr. J. Boelijn ([email protected])
 • Het afdelingshoofd coördineert in samenspraak met de adjunct-directeur de zorg. Het afdelingshoofd onderbouw is dhr. M. van Schoten ([email protected]) en het afdelingshoofd bovenbouw is dhr.  M. Schop ([email protected])
 • Vertrouwenspersoon: bij hem kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Onze vertrouwenspersoon is de heer H.A.G. Stiksma. ([email protected])
 • Schoolmaatschappelijk werkster: zij beschikt over de deskundigheid om leerlingen verder te helpen wanneer de mentor of teamleider de problemen niet op kan lossen. Zo nodig verwijst zij door. Onze SMW-er is mevrouw C. Oosterling.  ([email protected])
 • Schoolcontactpersonen – met een Marokkaanse, Turkse en Kaapverdische achtergrond – springen bij als de taal een probleem is in de contacten tussen ouders en school. Ze ondersteunen ook de begeleiding van leerlingen. Onze schoolcontactpersoon is mevrouw S. Lamkharrat ([email protected])
 • Verder: elke avond zit een schoolmaatschappelijk werker online op www.helpff.nl/. Via deze site kunnen leerlingen ook anoniem chatten. De schoolarts is te bereiken via het schoolartsencentrum, Ganzerikplein 48, 3053 EA Rotterdam, telefoon 010 4444607.

Stel een vraag over leerlingbegeleiding