Veel mavoleerlingen zijn laatbloeiers. Dat wil zeggen zij hebben één of twee jaar nodig om goed vorm te geven aan de mavo. Daarom hebben wij ook een tweejarige mavo-onderbouw. In het tweede jaar van de onderbouw onderzoeken wij of na het behalen van een mavodiploma wellicht een vervolg op de havo tot de mogelijkheden behoort / verstandig zou zijn.

Wij kijken wederom naar mogelijkheden (havo-aspecten in toetsen, toetsgrootte) en anderzijds naar attitude en aard van de leerling (praktisch of theoretisch ingesteld).

Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma waarin zij een vakkenpakket volgen dat aansluit op HAVO4, een extra volgen om aan te kunnen te sluiten  en krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.