MAVO+

Veel mavoleerlingen zijn laatbloeiers. Dat wil zeggen zij hebben één of twee jaar nodig om goed vorm te geven aan de mavo. In die periode ontdekken wij dat deze leerlingen wellicht meer zouden kunnen.

In mavo2 onderzoeken wij of na het behalen van een mavodiploma wellicht een vervolg op de havo tot de mogelijkheden behoort / verstandig zou zijn.

Wij kijken wederom naar mogelijkheden (havo-aspecten in toetsen, toetsgrootte) en anderzijds naar attitude en aard van de leerling (praktisch of theoretisch ingesteld).

Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma waarin zij een vakkenpakket volgen dat aansluit op HAVO4, een extra volgen om aan te kunnen te sluiten  en krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.