Wij verzorgen onderwijs voor MAVO, pre-havo (mavo/havo) en MAVO+

Naast MAVO-onderwijs besteden wij extra aandacht aan twee specifieke groepen:

Pre-HAVO (mavo/havo)

Soms is op de basisschool nog niet duidelijk geworden of een leerling mavo of havo kan doen en hebben zij het advies mavo/havo afgegeven.

Deze leerlingen worden bij ons in de pre-havoklas geplaats. Gedurende dat brugjaar onderzoeken wij of een voortgang in mavo2 of havo2 het meest passend bij het kind is.

Wij kijken enerzijds naar de mogelijkheden: in de loop van het jaar groeien we van mavo/havo-leerstof en -toetsen naar havo-leerstof en havo-toetsen.

Anderzijds kijken wij wat het beste qua mensontwikkeling bij het kind past. Zijn alle havo-vaardigheden al aanwezig en is er een havo-attitude?

MAVO+

Veel mavoleerlingen zijn laatbloeiers. Dat wil zeggen zij hebben één of twee jaar nodig om goed vorm te geven aan de mavo. In die periode ontdekken wij dat deze leerlingen wellicht meer zouden kunnen.

In mavo2 onderzoeken wij of na het behalen van een mavodiploma wellicht een vervolg op de havo tot de mogelijkheden behoort / verstandig zou zijn.

Wij kijken wederom naar mogelijkheden (havo-aspecten in toetsen, toetsgrootte) en anderzijds naar attitude en aard van de leerling (praktisch of theoretisch ingesteld).

Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma waarin zij een vakkenpakket volgen dat aansluit op HAVO4, een extra volgen om aan te kunnen te sluiten  en krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.