Mavo-brugklas
Leerlingen met een gl-, gl/tl- of tl-advies worden bij ons in een mavo-brugklas geplaatst.

MAVO OF MAVO+
Aan het einde van de onderbouw kan uw kind in mavo3 kiezen voor de route mavo of mavo+. Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma. Zij hebben een vakkenpakket met een extra vak dat aansluit op havo4 en ze krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.

Molenvijverles
Na een dagopening en het journaal kijken, maken we nog wat huiswerk, oefenen nog even voor een toets of werken aan een boekverslag of werkstuk. Op deze wijze leggen we een goede basis voor de lesdag, bespreken we de actualiteit en leren we elkaar ook beter kennen.

Mavomentormiddag
Elke dinsdagmiddag hebben we in alle klassen de mavomentormiddag.

Dan leren we plannen en organiseren, ontdekken we wie we zelf zijn en zijn er sportieve, culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten binnen en buiten de school voor jezelf, de klas en de medemens.

Tweejarige onderbouw
Wij hebben een tweejarige onderbouw: leerlingen krijgen bij ons de tijd om langzaam te wennen aan de middelbare school, de vakken, het leren leren en verder te ontdekken wie je bent.

Door de tweejarige onderbouw kunnen wij vakken over de jaren spreiden, zodat onze leerlingen minder vakken per week hebben en we meer tijd voor begeleiding hebben. Wij nemen twee jaar de tijd om te ontdekken of een voortgang in mavo of havo het meest passend bij het kind is.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden