Soms is op de basisschool nog niet duidelijk geworden of een leerling mavo of havo kan doen en heeft de basisschool het advies mavo/havo afgegeven. Deze leerlingen worden bij ons in de mavohavo-klas geplaatst.

BRUGKLAS

Wij kijken enerzijds naar de mogelijkheden: in de loop van die twee jaren groeien we van mavo/havo-leerstof en -toetsen naar havo-leerstof en havo-toetsen. Anderzijds kijken wij wat het beste qua mensontwikkeling bij het kind past. Zijn alle havo-vaardigheden al aanwezig en is er een havo-attitude?

HAVO OF MAVO+

Voor sommige leerlingen blijkt de stap aan het einde van mavohavo2 nog te groot om naar de havo te gaan, daarom hebben wij in de bovenbouw van de mavo ook een mavo+-programma. Immers, veel mavisten zijn laatbloeiers.

Molenvijverles
Na een dagopening en het journaal kijken, maken we nog wat huiswerk, oefenen nog even voor een toets of werken aan een boekverslag of werkstuk. Op deze wijze leggen we een goede basis voor de lesdag, bespreken we de actualiteit en leren we elkaar ook beter kennen.

Mavomentormiddag
Elke dinsdagmiddag hebben we in alle klassen de mavomentormiddag.Dan leren we plannen en organiseren, ontdekken we wie we zelf zijn en zijn er sportieve, culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten binnen en buiten de school voor jezelf, de klas en de medemens.

Tweejarige onderbouw
Wij hebben een tweejarige onderbouw: leerlingen krijgen bij ons de tijd om langzaam te wennen aan de middelbare school, de vakken, het leren leren en verder te ontdekken wie je bent. Door de tweejarige onderbouw kunnen wij vakken over de jaren spreiden, zodat onze leerlingen minder vakken per week hebben en we meer tijd voor begeleiding hebben. Wij nemen twee jaar de tijd om te ontdekken of een voortgang in mavo of havo het meest passend bij het kind is.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden