Theater Babel

Op vrijdagmiddag 14 juni gingen 3 medewerkers van Theater Babel met brugklasleerlingen in gesprek over het thema diversiteit oftewel verschillen. In een kringgesprek werd duidelijk dat verschillen eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend zijn. We hebben allemaal verschillende achtergronden door karakter, huidskleur, opvoeding, interesses, hobby’s, door de culturele groep waartoe wij behoren, waar we wonen, of we gelovig of ongelovig zijn enz. enz. 

Ondanks de vanzelfsprekendheid van verschillen bij ons allemaal, kunnen verschillen toch heel makkelijk leiden tot je onbegrepen voelen of nog erger tot pesten of discrimineren. Je ziet dit in de samenleving om je heen vaak gebeuren.

Een medewerker van theater Babel vertelde dat hij bijna blind was doordat hij nog maar 5% gezichtsvermogen had, wat dit met hem deed en waarom hij met een stok de omgeving moest aftasten en altijd een begeleider bij zich had om geen ongelukken te maken. Een andere medewerkster vertelde dat zij moeder was van een zoon die nu verder door het leven gaat als dochter. In beide gevallen ontstond er een groepsgesprek met veel respect over en weer. Er was ruimte om vragen te stellen en de medewerkers reageerden heel persoonlijk zodat gevoelens bespreekbaar waren. Je zag leerlingen nadenken om hun (verschillende) standpunten, bijvoorbeeld vanuit een gelovige of ongelovige achtergrond, naar voren te brengen. Opvallend was de sfeer van respect waarin dit alles gebeurde! Dit kregen we ook terug van de medewerkers.

Kortom een middag waarover door onze leerlingen nog veel nagedacht zal worden.

Molenvijverles

Molenvijverles

LO2, Muziek en tekenen

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden