In de onderstaande afbeelding is te zien welke mogelijkheden er zijn op onze school. Aan de pijlen ziet u dat er ook tussentijds nog overstappen kunnen plaatsvinden.

Een tweejarige onderbouw mavo en mavohavo om te wennen aan de middelbare school en je plek te vinden.

In de bovenbouw een mavo en een mavo+. Een mavo voor kinderen die willen doorstromen naar het MBO en een mavo+ voor kinderen die de optie doorstromen naar de havo willen openhouden (de keus wordt pas eind mavo4 gemaakt).

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden