Organisatie

Managementstructuur

Algemene directie Melanchthon
Algemeen directeur: drs. N. van den Eijkel MME
Directeur onderwijs: mw. drs. G.A. Schmidt
Directeur bedrijfsvoering: ing. P.A. Zweekhorst

Directie Melanchthon Schiebroek
Clusterdirecteur: H.C. van Vugt
Adjunct-directeuren: drs. M.D. Kuster (mavo) en drs. H.J. van der Wart en J.G. Bolomey M.EM (Schiebroek)

Dagelijkse leiding mavo
Adjunct-directeur: drs. M.D. Kuster
Afdelingshoofden: M. Schop en M.R. van Schoten
Overige functies
Decanen: mw. B.E. van der Hoeven en J. Boelijn
Zorgcoördinator: mw. E. Koppers
Schoolmaatschappelijk werk: mw. C. Oosterling
Vertrouwenspersoon: H.A.G. Stiksma

Vereniging CVO

Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen. 
CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.
Het CVO visiedocument Bindend en Boeiend kunt u hier downloaden.

Correspondentie-adres CVO
Postbus 2152
3000 CD ROTTERDAM
Algemeen tel. 010 – 217 13 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.cvo.nl