Ziek melden:     

  • Voor 09.00 uur ’s ochtend door ouders/verzorgers per telefoon: 010-4188982 of via [email protected]
  • Is uw kind ziek en wil hij/zijn naar huis dan bellen wij u. U dient altijd toestemming te geven eer wij hem/haar naar huis laten gaan
  • Is uw kind exceptioneel veel ziek nemen wij contact met u op; wij kunnen u dan doorverwijzen naar de schoolverpleegkundige

 

Absentie en Leerplicht

Wij volgen als school de regels die zijn opgesteld door leerplicht. Dat betekent in de praktijk op onze school:

  • 1 keer voor de kerst en 1 keer erna mag je te laat komen (maximaal een kwartier); we noemen dat gevalletje pech
  • Bij elke volgende keer moet je je om 07.30 uur melden op school;
  • Komt het vaker dan 6 keer voor dan nemen wij contact met de ouders / verzorgers op;
  • Vanaf 9 keer te laat nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar; zij kunnen kind en ouders dan uitnodigen voor een gesprek (en zelf een straf opleggen)

Verlof

Verlof kan alleen schriftelijk (papier / mail) worden aangevraagd bij dhr. M.D. Kuster ([email protected])

Voor het verlenen van verlof gelden de regels zoals leerplicht die heeft opgesteld (zie: http://www.rotterdam.nl/extraverlofvoorleerplichtigen:leerplicht)

Huisregels 1819