Vanuit het epas-project werd 12 december een bezoek gebracht aan Den Haag. De klas ging zelfstandig naar het verzamelpunt op Den Haag centraal. Het, vanwege de barre weersomstandigheden ingekorte, ochtendprogramma bestond uit een bezoek aan de tweede kamer, waar een tentoonstelling te bezichtigen was over het renovatieproces rondom de tweede kamer. Tevens hebben de leerlingen een blik kunnen werpen vanaf de publieke tribune in de tweede kamer. Er werd op dat moment een opname gemaakt voor een film voor de politicus van het jaar.

Het middagprogramma bestond uit een rollenspel rondom de besluitvorming binnen Europa. Dit rollenspel werd georganiseerd door Prodemos en uitgevoerd op een fantastische locatie met uitzicht op de Hofvijver. Vanuit het rollenspel werd duidelijk dat de complexiteit rondom het nemen van besluiten in Europa enorm is.  Dit hebben de leerlingen goed kunnen ervaren.