Melanchthon Business School: kiezen, ontdekken, doen

plaatje_lob

Een heel belangrijke opdracht voor de school is dat de leerling de juiste keuze voor een vervolgopleiding maakt.
Het programma van de school is speciaal op deze opdracht gericht vanaf de start in de onderbouw tot en met de diplomering aan het einde van de bovenbouw.

Daarvoor dienen de leerlingen antwoorden te vinden op vragen, zoals:

‘wie ben ik en wat kan ik’ ?
‘wat wil ik, wat vind ik belangrijk’ ?
‘wat voor soort werk past bij mij’ ?
‘wie kan mij daarbij helpen’ ?
‘welke (vervolg)opleiding past bij mij’ ?

Dit zelfonderzoek staat centraal in alle opleidingen.

LOB (loopbaanleren)

Wie ben je, wat wil je en wat kun je? Oftewel: wat zijn jouw mogelijkheden en talenten?
Als je dat goed weet, is het makkelijker om keuzes voor je toekomst te maken.
Als je op het vmbo een opleiding volgt, moet je al snel keuzes maken. Om die reden wordt in klas 1 al een begin gemaakt met LOB.

LOB helpt je te weten wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je leert keuzes maken die belangrijk zijn voor je toekomst, dichtbij tijdens je schoolloopbaan, maar ook verder weg als je later een baan gaat zoeken. Je oriënteert je op je mogelijkheden en de docenten begeleiden jou daarbij.

LOB-activiteiten kunnen zijn: praktijkopdrachten tijdens de vaklessen (zowel theorie- als praktijklessen), bedrijfsbezoeken, gesprekken met beroepsbeoefenaars, snuffelstages, meeloopdagen en beroepsgerichte stages.

 

Schoolloopbaandossier (SLD)

Alle activiteiten worden vastgelegd in je SchoolLoopbaanDossier (SLD).

In klas 1 wordt dit dossier vooral gevuld met verslagen, filmpjes, presentaties die laten zien wie je bent en waar je goed in bent. Iets wat je gemaakt hebt tijdens een talentles of een tekenles, een geweldige sportprestatie die op de film staat, een mooi boekverslag of een presentatie waar je trots op bent. Dit mag allemaal in je dossier.

In klas 2 ga je al een klein beetje kijken welke kant je later op wilt.
Je doet een snuffelstage, gaat op bedrijfsbezoek en tijdens de mentorlessen krijg je sectororiëntatie en keuzebegeleiding, waarbij je allerlei opdrachten doet die jou helpen om de goede keuzes te maken. Aan het einde van klas 2 ga je je oriënteren op de keuzepakketten van het beroepsgerichte vak in de bovenbouw.

In klas 3 en 4 bezoek je mbo-scholenmarkten en kun je een kijkje gaan nemen op een mbo-opleiding.  Je doet een opdracht voor het Business Service Center bij of voor bedrijven en instellingen in de omgeving. En je gaat stage lopen bij een bedrijf of instelling van jouw keuze. Tijdens je stage kun je onderzoeken of de door jouw gekozen werkplek past bij jouw talenten. Al deze ervaringen verwerk je ook weer in je schoolloopbaandossier.

Het dossier gaat dus je hele schoolloopbaan met jou mee en gebruik je ook tijdens de gesprekken met je mentor en je ouders/verzorgers. En je kunt er altijd opdrachten uit halen en nieuwe opdrachten aan toevoegen of opdrachten opnieuw doen, zodat je dossier up-to-date blijft. Maar het is natuurlijk ook leuk om in klas 4 opdrachten uit klas 1 terug te zien en te merken dat je jezelf hebt ontwikkeld of dat je heel andere dingen leuk vindt dan bijvoorbeeld in klas 1.

 

Ondersteuning LOB

LOB is een belangrijk onderdeel van je opleiding. LOB helpt je de goede keuzes te maken tijdens en na de opleiding. Dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af.

Mentor: je krijgt veel ondersteuning van je mentor. De mentor is de spin in het LOB-web. Je voert regelmatig gesprekjes met je mentor over je vorderingen, interesses, lessen en ervaringen. De mentor spreekt alle docenten van de vakken die jij volgt. De mentor bevraagt jouw docenten over jouw mogelijkheden, eigenschappen en prestaties.
Je krijgt ook les van je mentor om kennis en vaardigheden voor LOB op te doen.
Regelmatig spreekt de mentor samen met jou en je ouders/verzorgers over je schoolloopbaan. Het gaat in de eerste plaats over jou! Aan de hand van je schoolloopbaandossier gaan de gesprekken over vragen zoals:
Waar gaat je aandacht naar uit? Wat vind je leuk? Waar droom je van? Waar ben je goed in? Wat zijn je ideeën over een vervolgopleiding? Wat zijn ervaringen tijdens de talentlessen of tijdens de stage ? Natuurlijk horen ook de behaalde cijfers bij de gesprekken.

Docenten: met de docenten spreek je ook regelmatig over behaalde resultaten en over je vorderingen op school. Met de beroepsgerichte docenten spreek je regelmatig over je aanleg en interesses voor bepaalde beroepen en mogelijke vervolgopleidingen. Bijna alle docenten hebben kennis van LOB, want ze zijn zelf ook weer mentor van een (andere) klas.

LOB-coördinator: op de MBS werkt een LOB-coördinator, die alle activiteiten binnen LOB op elkaar afstemt, maar er ook voor zorgt dat de mentoren de beste opdrachten uitvoeren en de goede scholing daarvoor volgen. De LOB-coördinator wordt weer ondersteund door een werkgroep die werkt aan de inhoud van LOB en deze steeds verbetert.

 

 

De decaan bij ons op school is mevrouw T. Rademaker (mailto:[email protected])
Zij kan je helpen wanneer je niet precies weet welk beroep je later wilt uitoefenen of welke vervolgopleiding je moet kiezen.

Klik hier voor meer informatie:

Beknopte info decanaat_2014.

Enige interessante websites MBO

Uitstroomgegevens MBS cursus 2011-2012

Uitstroomgegevens MBS cursus 2012-2013

Uitstroomgegevens MBS cursus 2013-2014

Uitstroomgegevens MBS cursus 2014-2015

Open dagen MBO’s zie http://mbo-dag.nl/open-dagen