Directie:
Directeur:
Mevr. D. van den Berg – Evers[email protected]
Afdelingshoofd onderbouw:
Mevr. C. Heetland[email protected]
Afdelingshoofd bovenbouw:
Mevr. M. van Eck[email protected]
Leerjaarcoördinatoren: 
Mevr. T. van der Burg, leerjaar 1 [email protected]
Mevr. J. Smits, leerjaar 2[email protected]
Mevr. T. Rademaker, leerjaar 3[email protected]
Dhr. J. de Rijk, leerjaar 4[email protected]
LWOO-coördinator: 
Mevr. J. Vermaas[email protected]
Aannamecommissie:
Mevr. T. van der Burg[email protected]
Mevr. J. Smits[email protected]
Dhr. F. Verschoor – Contactpersoon
aanname -LWOO
[email protected]
Secretaris/ Coördinator voor het eindexamen:
Mevr. M. Apeldoorn[email protected]
LWT-coördinator:
Mevr. P. de Schrijver[email protected]
MBO-coördinator:
Dhr. J. Speksnijder[email protected]
HGL-coördinator:
Mevr. J. Vrielink[email protected]
Ondersteuningscoördinator:
Mevr. C. Heetland[email protected]
Remedial teacher:
Mevr. J. Rothuizen[email protected]
Schoolmaatschappelijk werk:
Mevr. C. El Boayadi[email protected]
Vertrouwenspersoon:
Mevr. J. Rothuizen[email protected]
Decanaat:
Mevr. T. Rademaker[email protected]
Stagecoördinatie:
Dhr. R. Wouters Klas 3 en 4[email protected]
Dhr. M. Dijkmans[email protected]
Contactpersoon stage lerarenopleiding:
Dhr. M. Nieuweboermnieuweboe[email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren